Λειτουργία 38H INT 13H (0x13) (0x38 ή 56) το σύνολο που αποθηκεύονται γράφουν για το συγκεκριμένο Drive 39H (0x39 ή 57) σύνολο διαβασμένο μέγεθος απομονωτών για το συγκεκριμένο Drive 3AH (0x3A ή 58) το σύνολο γράφουν το μέγεθος ότι απομονωτών για το συγκεκριμένο Drive 3DH (0x3D ή 61) επιτρέπει/θέτει εκτός λειτουργίας την εκροή κυλίνδρων για το Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 38H (0x38 ή 56) > θέτει αποθηκευμένος γράφει για το συγκεκριμένο Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 38H
AL = New state
DL = Drive number

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται στο σύνολο που αποθηκεύεται γράφει για το συγκεκριμένο Drive. Εάν Al = 00H που το κράτος είναι επιτρέπουν, θέστε εκτός λειτουργίας αλλιώς. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 39H (0x39 ή 57) > θέτει το διαβασμένο μέγεθος απομονωτών για το συγκεκριμένο Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 39H
AL = New size of read buffer
DL = Drive number

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το διαβασμένο μέγεθος απομονωτών για το συγκεκριμένο Drive όπως DL = 00H για το Α: και τα λοιπά. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 3AH (0x3A ή 58) > θέτουν γράφουν το μέγεθος απομονωτών για το συγκεκριμένο Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 3AH
AL = New size of Write buffer
DL = Drive number

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει γράφει το μέγεθος απομονωτών για το συγκεκριμένο Drive όπως DL = 00H για το Α: και τα λοιπά. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 3DH (0x3D ή 61) > επιτρέπει/θέτει εκτός λειτουργίας την εκροή κυλίνδρων για το Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 3DH
AL = New state
DL = drive number

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιτρέψει/θέτει εκτός λειτουργίας την εκροή κυλίνδρων για το συγκεκριμένο Drive όπως DL = 00H για το Α: και τα λοιπά. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση. Εάν ο κατάλογος Al τίθεται 01H, το κράτος είναι επιτρέπει, θέστε εκτός λειτουργίας αλλιώς.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek