Η λειτουργία INT 13H (0x13) 4AH (0x4A ή 74) αρχίζει την άμιλλα δίσκων (bootable CD-$L*ROM) το σχήμα του bootable πακέτου προδιαγραφών CD-$L*ROM οι τομείς κομματιών για τον bootable τύπο μέσων μποτών CD-$L*ROM

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 4AH (0x4A ή 74) > αρχίζει την άμιλλα δίσκων (bootable CD-$L*ROM)

Call with: AH = 4AH
AL = 00H
DS:SI = Specification packet (see the Table in comments)

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear

If Function unsuccessful,
Carry Flag = Set
AX = Status Code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αρχίσει την άμιλλα δίσκων. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής φέρτε τη σημαία είναι σαφής, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και ο κατάλογος ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ επιστρέφει τον κώδικα θέσης και η κίνηση δεν θα είναι στον τρόπο άμιλλας.

Το σχήμα του bootable πακέτου προδιαγραφών CD-$L*ROM έχει δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Όφσετ

Μέγεθος

Περιγραφή

00H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Μέγεθος του πακέτου στις ψηφιολέξεις (13H)

01H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Τύπος μέσων μποτών

02H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Αριθμός κίνησης


Αριθμός κίνησης

Περιγραφή κίνησης

00H

Πλαδαρή εικόνα

80H

Bootable σκληρός δίσκος

81H σε FFH

Μη bootable ή καμία άμιλλα

03H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Αριθμός ελεγκτών CD-*ROM

04H

DWORD

Λογική διεύθυνση φραγμών της εικόνας δίσκων για να μιμηθεί

08H

ΛΕΞΗ

Προδιαγραφή συσκευών

Αξία

Περιγραφή

(IDE) κομμάτι 0

Η κίνηση είναι σκλάβος αντί του κυρίου

(SCSI) κομμάτια 0 έως 7

LUN (λογικός αριθμός μονάδων) και ΛΟΓΟΠΑΊΓΝΙΟ (φυσικός αριθμός μονάδων)

Κομμάτια 8 έως 15

Αριθμός λεωφορείων

0AH

ΛΕΞΗ

Το τμήμα του απομονωτή 3Kb για την εναποθήκευση του CD-*ROM διαβάζει

0CH

ΛΕΞΗ

Τμήμα φορτίων για την αρχική εικόνα μποτών (εάν 0000H, φορτίο στο τμήμα 07C0H)

0EH

ΛΕΞΗ

Αριθμός εικονικών τομέων των 512-ψηφιολέξεων στο φορτίο (μόνο έγκυρο για τη λειτουργία 4CH του INT 13H)

10H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Χαμηλή ψηφιολέξη της αρίθμησης κυλίνδρων (για τη λειτουργία 08H του INT 13H)

11H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Η αρίθμηση τομέα, υψηλά κομμάτια του κυλίνδρου μετρά (για τη λειτουργία 08H του INT 13H)

12H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Ανά κεφαλή (για τη λειτουργία 08H του INT 13H)


The Bit fields for Bootable CD-ROM boot media type have been given in the following table:

Κομμάτι (σ)

Περιγραφή

3-0

Τύπος MEDIA


Αξία

Περιγραφή

0000

Καμία άμιλλα.

0001

δισκέτα 1.2M.

0010

δισκέτα 1.44M.

0011

δισκέτα 2.88M.

0100

Σκληρός δίσκος (κίνηση γ:)

Αλλος

Διατηρημένος

5-4

Διατηρημένο (0)

6

Η εικόνα περιέχει τον οδηγό ATAPI

7

Η εικόνα περιέχει SCSI τον οδηγό (σ)


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek