Η λειτουργία 4B00H INT 13H (0x13) (0x4B00) ολοκληρώνει την άμιλλα δίσκων (bootable CD-$L*ROM) 4B01H (0x4B01) παίρνει τη θέση 4CH (0x4C ή 76) αρχίζει την άμιλλα δίσκων και τον κατάλογο επιστροφής μποτών μποτών 4D00H (0x4D00)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 4B00H (0x4B00) > ολοκληρώνει την άμιλλα δίσκων (bootable CD-$L*ROM)

Call with: AX = 4B00H
DL = Drive number (or 7FH to terminate
all emulations)
DS:SI = Empty specification packet

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AX = Status code

DS:SI = Specification packet filled

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να ολοκληρώσει την άμιλλα δίσκων. Εάν θέλετε να ολοκληρώσετε όλες τις άμιλλες, καλέστε τη λειτουργία με DL = 7FH. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, φέρτε τη σημαία είναι σαφής, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και ο κατάλογος ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ επιστρέφει τον κώδικα θέσης και η κίνηση παραμένει στον τρόπο άμιλλας.


INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 4B01H (0x4B01) > παίρνει τη θέση (bootable CD-$L*ROM)

Call with: AX = 4B01H
DL = Drive number
DS:SI = Empty specification packet

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AX = Status code

DS:SI = Specification packet filled

Σχολιάζει:

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για να πάρει τη θέση. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, φέρτε τη σημαία είναι σαφής, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και ο κατάλογος ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ επιστρέφει τον κώδικα θέσης

 

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 4CH (0x4C ή 76) > αρχίζει την άμιλλα και την μπότα δίσκων (bootable CD-$L*ROM)

Call with: AH = 4CH
AL = 00H
DS:SI = Specification packet

Return: If Function Successful,
Nothing

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AX = Status code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να αρχίσει την άμιλλα δίσκων και να αρχίσει το σύστημα. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, επιστρέφει την τίποτα άλλο φέρνει τη σημαία τίθεται και ο κατάλογος ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ επιστρέφει τον κώδικα θέσης.

 

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 4D00H (0x4D00) > επιστρέφει τον κατάλογο μποτών (bootable CD-$L*ROM)

Call with: AX = 4D00H
DS:SI = Command packet (See the Table in
comments)

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AX = Status code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιστρέψει τον κατάλογο μποτών. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, φέρτε τη σημαία είναι σαφής, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και ο κατάλογος ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ επιστρέφει τον κώδικα θέσης. Το σχήμα του bootable CD-$L*ROM του πακέτου εντολής "παίρνει μποτών των καταλόγων" έχει δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Όφσετ

Μέγεθος

Περιγραφή

00H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Μέγεθος του πακέτου στις ψηφιολέξεις (08H)

01H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Αριθμός τομέων του καταλόγου μποτών που διαβάζει

02H

DWORD

Απομονωτής για τον κατάλογο μποτών

06H

ΛΕΞΗ

Πρώτος τομέας στον κατάλογο μποτών στη μεταφορά

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek