Η λειτουργία 5503H INT 13H (0x13) (0x5503) έθεσε (χαρακτηριστής τύπων συσκευών) 5504H την ισότητα λεωφορείων SCSI κεφαλιών 5506H πάρκων επιστροφής DTQ προσδιορισμού 5505H (0x5504) (0x5505) (0x5506) (Seagate ST01/ST02)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 5502H (0x5502) > διατηρημένος (Seagate ST01/ST02)

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 5503H (0x5503) > έθεσε DTQ (χαρακτηριστής τύπων συσκευών) (Seagate ST01/ST02)

Call with: AX = 5503H
DH = DTQ byte (See the table in
comments)
DL = Drive Number

Return: Nothing

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το DTQ (χαρακτηριστής τύπων συσκευών). Η λειτουργία δεν επιστρέφει τίποτα. Οι τομείς κομματιών για την ψηφιολέξη DTQ έχουν παρουσιαστεί στον ακόλουθο πίνακα:

Κομμάτι (σ)

Περιγραφή

0

Λογισμικό εγκαταστάσεων Seagate παρόν

1

Η επιλεγμένη κίνηση έχει εγκατασταθεί

2

Ο προσαρμοστής οικοδεσποτών ελέγχει την ισότητα στην επιλεγμένη κίνηση

3

Η επιλεγμένη κίνηση είναι ST225N

4

Η επιλεγμένη κίνηση είναι ταξινομημένο κατά ζεύγος ST225N/*NP

5

Διατηρημένος

6

Κίνηση SCSI συνημμένη

7

Διατηρημένος

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 5504H (0x5504) > επιστροφής προσδιορισμός (Seagate ST01/ST02)

Call with: AX = 5504H
DL = Drive Number

Return:
AX = 4321H
BL = selected drive number (00H, 01H)
BH = number of drives attached to Host
Adapter

Σχολιάζει:

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιστρέψει τον προσδιορισμό της κίνησης (σ).

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 5505H (0x5505) > κεφάλια πάρκων (Seagate ST01/ST02)

Call with: AX = 5505H
DL = Drive Number
DH = Sub function (see the comments)

Return:
Nothing

Σχολιάζει:

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για να σταθμεύσει τα κεφάλια του δίσκου. Χρησιμοποιήθηκε στους παλαιούς δίσκους σκληρών δίσκων εντούτοις οι σύγχρονοι σκληροί δίσκοι δεν χρειάζονται οποιοδήποτε εξωτερικό πρόγραμμα για να σταθμευθούν τα κεφάλια τους.

Η υπο- λειτουργία 00H σταθμεύει τα κεφάλια (εντολή στάσεων SCSI) και η υπο- λειτουργία 01H un-park τα κεφάλια (εντολή έναρξης SCSI) του δίσκου.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 5506H (0x5506) > ισότητα λεωφορείων SCSI (Seagate ST01/ST02)

Call with: AX = 5506H
DL = Drive Number
DH = Sub function Number (See
Comments)

Return:
AL = Status (00H parity checking
disabled, 01H parity checking enabled)

Σχολιάζει:

Καλέστε τη λειτουργία με τον ακόλουθο υπο- αριθμό λειτουργίας για DH:

Αξία

Περιγραφή

00H

Θέστε εκτός λειτουργίας τον έλεγχο ισότητας

01H

Επιτρέψτε τον έλεγχο ισότητας

02H

Επιστρέψτε την τρέχουσα ρύθμιση ισότητας

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek