Λειτουργία 20H INT 13H (0x13) (0x20 ή 32) παίρνει το τρέχον σχήμα μέσων (συσκευή μέσων Compaq ATAPI μετακινούμενη) 21H (0x21 ή 33) τους διαβασμένους πολλαπλάσιους τομείς 22H των δίσκων (0x22 ή 34) γράφει τους πολλαπλάσιους τομείς των δίσκων (PS και PS/2, σκληροί δίσκοι) 22H (0x22 ή 34) επιτρέπει/θέτει εκτός λειτουργίας την κρύπτη (QuickCache ΙΙ v4.20)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 20H (0x20 ή 32) > παίρνει το τρέχον σχήμα μέσων (συσκευή μέσων Compaq ATAPI μετακινούμενη)

Call with: AH = 20H
DL = drive number

Return: If Function Successful,
Carry Flag = clear
AL = media type
AH = 00H

If Function Unsuccessful,
CF = set
AH = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να πάρει το τρέχον σχήμα μέσων. Οι τιμές για τον τύπο μέσων Compaq/djsketw'n ATAPI έχουν δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Αξία

MEDIA

03H

720K (1M unformatted)

04H

1.44M (2M unformatted)

06H

2.88M (4M unformatted)

0CH

360K

0DH

1.2M

0EH

Toshiba 3mode

0FH

Nec 3mode (1024 ψηφιολέξεις ανά τομείς)

10H

Μετακινούμενη συσκευή μέσων ATAPI

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 21H (0x21 ή 33) > διαβασμένοι πολλαπλάσιοι τομείς των δίσκων (PS και PS/2, σκληροί δίσκοι)

Call with: AH = 21H
AL = number of sectors to Read
CH = low byte of 12-bit cylinder number
CL = starting sector (bits 0 to 5) and bits 8
and 9 of cylinder (bits 6 and 7)

DH = head number (bits 0 to 5) and bits 10
and 11 of cylinder (bits 6 and 7)
DL = drive number
ES:BX = Data buffer to be read

Return: If Function Successful,
Carry flag = clear
ES:BX = Filled Data Buffer

If Function Unsuccessful,
Carry flag = set
AH = status

Σχολιάζει:

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για να διαβάσει τους πολλαπλάσιους τομείς των δίσκων χρησιμοποιώντας τον πολλαπλάσιο τρόπο φραγμών, ο οποίος παράγει διακόπτει μόνο μετά από το τέλος της μεταφοράς μιας ομάδας τομέων παρά μετά από κάθε τομέα.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 22H (0x22 ή 34) > γράφει τους πολλαπλάσιους τομείς των δίσκων (PS και PS/2, σκληροί δίσκοι)

Call with: AH = 22H
AL = number of sectors to be written
CH = low byte of 12-bit cylinder number
CL = starting sector (bits 0 to 5) and bits 8
and 9 of cylinder (bits 6 and 7)
DH = head number (bits 0 to 5) and bits 10
and 11 of cylinder (bits 6 and 7)
DL = drive number
ES:BX = buffer containing data to be written

Return: If function Successful,
Carry Flag = clear
AH = 01H

If function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AH = Status

Σχολιάζει:

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για να γράψει τους πολλαπλάσιους τομείς των δίσκων χρησιμοποιώντας τον πολλαπλάσιο τρόπο φραγμών, ο οποίος παράγει διακόπτει μόνο μετά από το τέλος της μεταφοράς μιας ομάδας τομέων παρά μετά από κάθε τομέα.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 22H (0x22 ή 34) > επιτρέπει/θέτει εκτός λειτουργίας την κρύπτη (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 22H
AL = new state (00H, if disabled and 01H,
if enabled)

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει ή/και θέτει εκτός λειτουργίας την εναποθήκευση όλων των κινήσεων. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής ο κατάλογος ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ είναι 0000H επιστρέφει αλλιώς τη θέση.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek