Λειτουργία INT 13H (0x13) 2AH (0x2A ή 42) καθορισμένο μέγεθος απομονωτών 2BH (0x2B ή 43) ήχοι πρόσβασης Drive 2CH (0x2C ή 44) το σύνολο που αποθηκεύονται γράφουν 2DH (0x2D ή 45) σύνολο αποθηκευμένο διαβασμένο 2EH (0x2E ή 46) - επίπεδη αρίθμηση συνόλου (QuickCache ΙΙ v4.20)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 2AH (0x2A ή 42) > θέτουν το μέγεθος απομονωτών (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 2AH
AL = Buffer Size

Return: If Function Successful,
AX = 0000H
If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το μέγεθος απομονωτών. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 2BH (0x2B ή 43) > ήχοι πρόσβασης Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 2BH
AL = new state (00h disabled, 01h
enabled)

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση. Καλέστε τη λειτουργία με Al = 00H για να θέσει εκτός λειτουργίας και Al = 01H για να επιτρέψει τους ήχους πρόσβασης Drive.


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 2CH (0x2C ή 44) > θέτουν αποθηκευμένος γράφουν (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 2CH
AL = new state

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει ή θέτει εκτός λειτουργίας καθυστερημένος γράφει για όλες τις κινήσεις. Χρήση AH=38H για να αλλάξει μια ενιαία κίνηση. Χρήση Al = 00H για να θέσει εκτός λειτουργίας και 01H για να επιτρέψει.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 2DH (0x2D ή 45) > θέτουν αποθηκευμένος διαβασμένος (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 2Dh
AL = new state (00h disabled, 01h
enabled)

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει ή θέτει εκτός λειτουργίας καλληεργημένος-μπροστά για όλες τις κινήσεις. Χρησιμοποιήστε Al = 00H για να θέσει εκτός λειτουργίας και Al = 01H για να επιτρέψει. Χρησιμοποιήστε AH=37H για να αλλάξετε μια ενιαία κίνηση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 2EH (0x2E ή 46) > θέτουν την επίπεδη αρίθμηση (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 2EH
BX = Flush count

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει την επίπεδη αρίθμηση. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek