Λειτουργία INT 13H (0x13) 2FH (0x2F ή 47) δύναμη άμεσο επαυξητικό επίπεδο 30H (0x30 ή 48) παίρνει τις πληροφορίες 32H (0x32 ή 50) επιτρέπει την εναποθήκευση για το συγκεκριμένο Drive 33H (0x33 ή 51) θέτει εκτός λειτουργίας την εναποθήκευση για το συγκεκριμένο Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 2FH (0x2F ή 47) > άμεση επαυξητική εκροή δύναμης (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 2FH

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 30H (0x30 ή 48) > παίρνει τις πληροφορίες (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 30H
AL = Information Number (See Table in
Comments)
DS:DX = buffer for info

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να πάρει το διαφορετικό είδος πληροφοριών για το σύστημα, που διευκρινίζεται από το Al. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση. Το ΤΣΕΚΟΥΡΙ = 8000H δείχνει τον άκυρο προσδιορίζοντα πληροφοριών. Οι αριθμοί πληροφοριών που διευκρινίζονται στο Al, έχουν απαριθμηθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Value

Description

00H

System information

01H

Drive information

02H

Access frequency (Array of 30 words)

03H

Drive Index (Array of 32 bytes indicating BIOS drive for DOS drive)


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 31H (0x31 ή 49) > μνήμη επιφύλαξης (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 31H
BX = Number of paragraphs of
conventional memory to reserve for
Applications.

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να διατηρήσει τη μνήμη για τις εφαρμογές. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 32H (0x32 ή 50) > επιτρέπει την εναποθήκευση για συγκεκριμένο Drive(QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 32H
AL = drive number

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιτρέψει την εναποθήκευση για τη συγκεκριμένη κίνηση. Παραδείγματος χάριν, λειτουργία κλήσης με Al = 00H για το Α: και τα λοιπά. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 33H (0x33 ή 51) > θέτει εκτός λειτουργίας την εναποθήκευση για το συγκεκριμένο Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 33H
AL = drive number

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει εκτός λειτουργίας την εναποθήκευση για τη συγκεκριμένη κίνηση. Παραδείγματος χάριν, λειτουργία κλήσης με Al = 00H για το Α: και τα λοιπά. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek