Λειτουργία 34H INT 13H (0x13) (0x34 ή 52) η κλειδαριά/ξεκλειδώνει τον τομέα (σ) 35H (0x35 ή 53) το καθορισμένο μέγεθος 36H λιμνών κλειδαριών (0x36 ή 54) το καθορισμένο μέγεθος απομονωτών ιχνών 37H (0x37 ή 55) το σύνολο που αποθηκεύεται διαβάζει για το συγκεκριμένο Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 34H (0x34 ή 52) > κλειδαριά/ξεκλειδώνει τον τομέα (σ) (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 34H
AL = Locking/Unlocking function number
(See the Table Given in Comments)

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να καλέσει την κλειδαριά/ξεκλειδώνει τις λειτουργίες των τομέων, που διευκρινίζονται από το Al. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση. Οι διαφορετικοί αριθμοί λειτουργίας που καλούνται με το Al έχουν δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Value

Function

00H

End sector locking/unlocking

01H

Lock all accessed sectors into cache

02H

Unlock all accessed sectors and discard from cache


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 35H (0x35 ή 53) > θέτει το μέγεθος λιμνών κλειδαριών (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 35H
BX = Number of sectors in lock pool

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το μέγεθος λιμνών κλειδαριών. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 36H (0x36 ή 54) > θέτει το μέγεθος απομονωτών ιχνών

Call with: AH = 36H
AL = New size of trace buffer

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το μέγεθος απομονωτών ιχνών. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση. Αυτή η λειτουργία καλείται συνήθως με τη λειτουργία 24H του INT 13H με AL=05H.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 37H (0x37 ή 55) > θέτει αποθηκευμένος διαβάζει για το συγκεκριμένο Drive (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 37H
AL = New state
DL = Drive number

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται στο σύνολο που αποθηκεύεται διαβάζει για το συγκεκριμένο Drive. Εάν Al = 00H που το κράτος είναι επιτρέπουν, θέστε εκτός λειτουργίας αλλιώς. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek