Το προηγμένο ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ αναζήτησης που αρχίζει το σύστημα ΠΑΧΎ Fat16 Fat32 αρχείων CMOS σχηματοποίησε τα χωρίσματα FDISK

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us

 

Γλωσσάριο


Προηγμένη αναζήτηση

Τα προηγμένα κριτήρια έρευνας χρησιμοποιούνται για να ανακτήσουν τα χαμένα στοιχεία από τη σχηματοποιημένη κίνηση χωρισμάτων ή την αποκατάσταση στοιχείων που δεν είναι δυνατή στην τυποποιημένη αναζήτηση.

BIOS

Βασικό σύστημα εισαγωγής/παραγωγής (ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ) συχνά καλούμενο το CMOS το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ παρέχει μια διεπαφή για το υλικό και το λογισμικό ενός υπολογιστή. Η διαμόρφωση ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ καθορίζει πώς το υλικό σας προσεγγίζεται.

Έναρξη

Η διαδικασία και η λειτουργία ότι ένας υπολογιστής πηγαίνει κατευθείαν όταν ξεκινά αρχικά, τελειώνοντας στην κατάλληλη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος και προετοιμάζει τη λήψη των εντολών.

CMOS

Ένα μέρος της μητρικής κάρτας που διατηρεί τη μεταβλητή συστημάτων στο στατικό RAM. Παρέχει επίσης ένα σε πραγματικό χρόνο ρολόι που παρακολουθεί της ημερομηνίας, της ημέρας και του χρόνου. Η οργάνωση CMOS είναι χαρακτηριστικά προσιτή με την είσοδο μιας συγκεκριμένης ακολουθίας πληκτρολογήσεων κατά τη διάρκεια του ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ στο ξεκίνημα συστημάτων.

Σύστημα αρχείων

Μια δομή δεδομένων των αρχείων όπου τα αρχεία και οι κατάλογοι βρίσκονται σε σκληρό δίσκο λογικά

FAT

Ο πίνακας κατανομής αρχείων (FAT) είναι ένα σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται στις διαφορετικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος παραθύρων της Microsoft.

Fat16

Είναι ενός αύτοστος από ΠΑΧΙΟΥ συστήματος αρχείων, βασισμένου στους δεκαεξάμπιτους ακέραιους αριθμούς. Έχει έναν περιορισμό όσον αφορά το μέγεθος των χωρισμάτων που μπορεί να χειριστεί.

Fat32

Είναι ενός αύτοστος από νεώτερου ΠΑΧΙΟΥ συστήματος αρχείων, βασισμένου στους τριανταδυάμπιτους ακέραιους αριθμούς. Το σύστημα αρχείων είναι σε θέση να χειριστεί τα χωρίσματα του μεγέθους φυματίωσης 2 και χρησιμοποιεί την ικανότητα αποθήκευσης αποτελεσματικότερα από FAT16.

Σχηματοποιημένα χωρίσματα

Το χώρισμα παραθύρων που οφείλονται σχηματοποιημένου (μετά από να σχηματοποιήσει την κίνηση, το στοιχείο που υπάρχει στην κίνηση χάνεται) στο λάθος ή τη μόλυνση ιών.

FDISK

Μια εντολή χρησιμότητας λογισμικού που χρησιμοποιείται για να χωρίσει έναν σκληρό δίσκο με το DOS και τα λειτουργικά συστήματα παραθύρων.


    Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map