Τυποποιημένη αναζήτηση ανίχνευσης αναζήτησης περισσότερη στάση χωρισμάτων που ψάχνει τον ιό VFAT USB

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us

 

Γλωσσάριο


Τυποποιημένη αναζήτηση

Αυτό που ψάχνει τα κριτήρια χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαγραφής φακέλλων αρχείων ή απώλειας στοιχείων λόγω σε οποιαδήποτε προερχόμενη από ιό μόλυνση ή διαγράφει, ελλείπων το χώρισμα

Ανίχνευση

Είναι η διαδικασία στην οποία αναζητήσεις λογισμικού των πληροφοριών για καταχωρήσεις MBR αποκατάστασης στοιχείων τις ΠΑΧΙΕΣ δηλ.

Ψάξτε περισσότερο χώρισμα

Αυτή η βοήθεια του ευρήματος έξω αρχική εγκατάσταση όλα τα χωρίσματα που δημιουργήθηκε από τη σκληρών δίσκων όλη την επίδειξη που όλα τα χωρίσματα δημιούργησαν ενημερωμένο.

Έρευνα στάσεων

Χρησιμοποιείται για να αποβάλει τη διαδικασία ανίχνευσης προσωρινά.

Virus

Ο ιός υπολογιστών είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστών μόνος-αντιγραφής που διαδίδει με την παρεμβολή των αντιγράφων του σε άλλα εκτελέσιμα κώδικα ή έγγραφα

VFAT

Ο εικονικός πίνακας κατανομής αρχείων (VFAT) είναι το μέρος του λειτουργικού συστήματος παραθύρων που καλύπτει τα μακροχρόνια ονόματα αρχείων, τα οποία ειδάλλως δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τον αρχικό πίνακα κατανομής αρχείων (FAT) προγραμματίζοντας.

USB

Καθολικό τμηματικό λεωφορείο (USB) Εξωτερικά απομακρυσμένα πρότυπα διεπαφών για την επικοινωνία μεταξύ ενός υπολογιστή και εξωτερικών περιφερειακών μονάδων πέρα από ένα καλώδιο που χρησιμοποιεί τη δισειριακή μετάδοση.


Previous    
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map