Αναζήτηση διαδικασία-προόδου αποκατάστασης, τυποποιημένη αναζήτηση

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Τυποποιημένη αναζήτηση

Βήματα που ακολουθούνται στην τυποποιημένη αποκατάσταση στοιχείων αναζήτησης

 • Χτυπήστε την εικόνα υπολογιστών γραφείου καρτών μνήμης αποκατάστασης γιατρών στοιχείων (ή επιλέξτε από τον κατάλογο προγραμμάτων παραθύρων) για να ενεργοποιήσετε το λογισμικό.
 • Επιλέξτε την απαραίτητη κάρτα μνήμης από την αριστερή επιτροπή και ο έλεγχος στην τυποποιημένη αναζήτηση χτυπά το επόμενο κουμπί. Το παράθυρο επιδεικνύεται όπως:

 • Επιλέξτε την κίνηση καρτών μνήμης για την αποκατάσταση στοιχείων από την αριστερή επιτροπή. Το παράθυρο επιδεικνύεται όπως:

Χτυπήστε το επόμενο κουμπί για την ανίχνευση καρτών μνήμης

 • Αφότου ολοκληρώνεται η ανίχνευση το ανακτημένο στοιχείο αντιμετωπίζεται στην αριστερή επιτροπή.

 • Επιλέξτε και σώστε τα στοιχεία από την αριστερή επιτροπή ή η σωστή χρησιμοποίηση επιτροπής χτυπά δεξιά ή σώζει τα στοιχεία από το φραγμό εργαλείων.

 • Μετά από να χτυπήσει επάνω εκτός από το κουμπί η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

 • Επιλέξτε τη θέση για να σώσετε τα ανακτημένα στοιχεία.

Σημείωση - σε μερικές περιπτώσεις το στοιχείο καρτών μνήμης δεν ανακτάται με την τυποποιημένη αναζήτηση. Έτσι συστήνεται να χρησιμοποιηθεί advance search για την αποκατάσταση στοιχείων

Προηγμένη αναζήτηση

Βήματα που ακολουθούνται στην προηγμένη αποκατάσταση στοιχείων αναζήτησης

 • Χτυπήστε την εικόνα υπολογιστών γραφείου καρτών μνήμης αποκατάστασης γιατρών στοιχείων (ή επιλέξτε από τον κατάλογο προγραμμάτων παραθύρων) για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
 • Επιλέξτε την απαραίτητη κάρτα μνήμης από την αριστερή επιτροπή και ο έλεγχος στην προηγμένη αναζήτηση χτυπά το επόμενο κουμπί. Το παράθυρο επιδεικνύεται όπως:

 • Επιλέξτε την κίνηση καρτών μνήμης για την αποκατάσταση στοιχείων από την αριστερή επιτροπή. Το παράθυρο επιδεικνύεται όπως κατωτέρω

Χτυπήστε το επόμενο κουμπί για την ανίχνευση καρτών μνήμης

 • Επιλέξτε το σύστημα αρχείων από την αριστερή επιτροπή για την αποκατάσταση στοιχείων και χτυπήστε το επόμενο κουμπί.

 • Αφότου ολοκληρώνεται η ανίχνευση το ανακτημένο στοιχείο αντιμετωπίζεται στην αριστερή επιτροπή ως εξής:

 • Επιλέξτε και σώστε τα στοιχεία από την αριστερή επιτροπή χρησιμοποιώντας τη σωστή επιτροπή στο δικαίωμα χτυπά ή σώζει τα στοιχεία από το φραγμό εργαλείων ως εξής:

 • Μετά από να χτυπήσει επάνω εκτός από το κουμπί η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

 • Επιλέξτε τη θέση για να σώσετε τα ανακτημένα στοιχεία.
Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map