Ψάχνοντας τα κριτήρια - βάση γνώσεων αποκατάστασης στοιχείων κίνησης μανδρών

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Έρευνα των κριτηρίων

Υπάρχουν δύο τρόποι (ανίχνευση) το λογισμικό. Κάποιος είναι τυποποιημένος τρόπος και ο δεύτερος είναι προηγμένος τρόπος.

1. Τυποποιημένη αναζήτηση

Αυτό που ψάχνει τα κριτήρια χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαγραφής φακέλλων αρχείων ή απώλειας στοιχείων λόγω σε οποιαδήποτε μόλυνση ιών.

2. Προηγμένη αναζήτηση

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να ανακτήσει τα στοιχεία από τη σχηματοποιημένη κίνηση μανδρών ή οποιαδήποτε άλληδήποτε αποκατάσταση στοιχείων που δεν είναι δυνατή στην τυποποιημένη αναζήτηση.

Έρευνα των κριτηρίων

Έρευνα του χωρίσματος

Πριν από την ανίχνευση

  • Επιλέξτε την κίνηση μανδρών από την αριστερή επιτροπή από όπου θέλετε να ανακτήσετε τα στοιχεία.
  • Επιλέξτε το δίσκο από την αριστερή επιτροπή για την αποκατάσταση στοιχείων.
  • Επιλέξτε την έρευνα των κριτηρίων (τυποποιημένων/προηγμένων) και του επόμενου κουμπιού Τύπου για να προχωρήσει.
  • Επόμενο κουμπί Τύπου για να αρχίσει την αποκατάσταση.

Μετά από την ανίχνευση

  • Επιλέξτε τα αρχεία και τους φακέλλους από το αριστερό δέντρο καταλόγων επιτροπής ή τη σωστή δευτερεύουσα επιτροπή.
  • Χτυπήστε επάνω εκτός από το κουμπί στη ράβδο εργαλείων για να σώσετε τα ανακτημένους αρχεία και τους φακέλλους.
Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map