Βάση γνώσεων-τεχνικές ερωτήσεις αποκατάστασης στοιχείων κίνησης μανδρών

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Τεχνικές ερωτήσεις

Στην έκδοση ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ της κίνησης μανδρών αποκατάστασης γιατρών στοιχείων, μετά από κάθε φορά που ανιχνευτική, παρατηρώ το φάκελλο που ονομάζεται ` που χάνεται "στην άποψη δέντρων του παραθύρου αποκατάστασης. Και δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τέτοιοσδήποτε τύπος φακέλλου που υπάρχει στην κίνησή μου. Αυτό που είναι;

Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ανησυχήσει για το χαμένο ` "φάκελλο. Ο χαμένος φάκελλος περιέχει τα αρχεία και διαγραμμένο το φάκελλοι μακροχρόνιο χρόνο πριν από και ανακτεί επίσης τα αρχεία οι των οποίων πληροφορίες σύνδεσης χάθηκαν λόγω στη δωροδοκία στοιχείων.

Τα στοιχεία του χαμένου φακέλλου μπορούν να ανακτηθούν ή όχι;

Ναι τα στοιχεία του χαμένου φακέλλου μπορούν να ανακτηθούν επιτυχώς

How can I recover my deleted file (s) and folder (s)?

How can I recover my lost data by virus effect?

How can I recover my data from the error message “Drive is not accessible, Do you want to format the drive”

How can I recover my data from the error message “The disk in drive is not formatted do you want to format it now?”

How can I recover my data from the error message “Please insert a disk into drive L: “

 

Previous    
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map