Τα μέσα διανομής DMA πρόσβασης άμεσης μνήμης άμεσης πρόσβασης συσκευών αποθήκευσης άμεσης πρόσβασης DASD σχηματοποιούν τη δυναμική τυχαία εξαίρεση κρυπτογράφησης EEPROM EPROM απορρίψεων DVD μνήμης πρόσβασης διαλυτικών χρώματος DRAM DOS λειτουργικών συστημάτων δίσκων αποβαθρών DMF που χειρίζεται τον επεκταθέντα μνήμης εκτεταμένο προδιαγραφή ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ φραγμό ελέγχου αρχείων στοιχείων εκτεταμένο περιοχή

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us


Συσκευή αποθήκευσης άμεσης πρόσβασης (DASD): Μια συσκευή αποθήκευσης που μπορεί άμεσα να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που αποθηκεύονται ή που ανακτώνται, παραδείγματος χάριν, μια μονάδα μαγνητικών δίσκων.

Αμεση πρόσβαση: Μια μέθοδος αποθήκευσης όπου κάθε θέση αποθήκευσης έχει μια μοναδική διεύθυνση και μπορεί να προσεγγιστεί χωριστά περίπου στην ίδια χρονική περίοδο χωρίς να πρέπει να ψάξει μέσω άλλων θέσεων αποθήκευσης.

Πρόσβαση άμεσης μνήμης (DMA): Μια μέθοδος με το οποίο οι περιφερειακές μονάδες μπορούν να μεταφέρουν τα στοιχεία σε ή από την κύρια μνήμη χωρίς τη συμμετοχή της ΚΜΕ.

Τα μέσα διανομής σχηματοποιούν (DMF): Ένα ειδικό μόνο ανάγνωσης σχήμα για 3½ τις δισκέτες ίντσας που επιτρέπει την αποθήκευση 1,7 ΜΒ των στοιχείων.

Αποβάθρα: Για να παρεμβάλει ή να αφαιρέσει μια συσκευή σε ένα συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Λειτουργικό σύστημα δίσκων (DOS): Ένα λειτουργικό σύστημα για τους μικροϋπολογιστές στους οποίους το σύνολο ή μέρος κατοικεί σε δίσκο και πρέπει να φορτωθεί στον υπολογιστή. Είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που ελέγχει και εποπτεύει το υλικό του μικροϋπολογιστή.

Διαλυτικό χρώματος DOS: Ένα πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει ένα πρόγραμμα για να τρέξει στον προστατευμένο τρόπο ακόμα διατηρώντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες MS-DOS πραγματικός-τρόπου.

DRAM (δυναμική τυχαία μνήμη πρόσβασης): Μνήμη RAM, η οποία αποτελείται ουσιαστικά από έναν μικροσκοπικό πυκνωτή για κάθε κομμάτι της μνήμης. Δεδομένου ότι οι πυκνωτές δεν κρατούν μια δαπάνη κατά τρόπο αόριστο, το DRAM πρέπει να αναζωογονηθεί συνεχώς για να αποφύγει το περιεχόμενό του. Επίσης, η διαδικασία το περιεχόμενο της μνήμης είναι καταστρεπτική, η σημασία του πρόσθετου χρόνου πρέπει να ξοδευτεί αποκαθιστώντας το περιεχόμενο των διευθύνσεων μνήμης, το οποίο προσεγγίζεται, έτσι το DRAM είναι πιό αργό από SRAM.

Απόρριψη: Για να αντιγράψει το περιεχόμενο του συνόλου ή μέρους μιας συσκευής αποθήκευσης, συνήθως από μια εσωτερική συσκευή, επάνω σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

DVD: Ψηφιακός ευπροσάρμοστος δίσκος. Η αποθήκευση οπτικών δίσκων που καλύπτει τον ήχο, το βίντεο, και τα στοιχεία υπολογιστών.

EEPROM: Ένας τύπος μνήμης που μπορεί να σβηθεί και να επαναπρογραμματιστεί ηλεκτρικά χωρίς αφαίρεση του τσιπ από τον πίνακα κυκλωμάτων.

Κρυπτογράφηση: Ένας τρόπος τα στοιχεία ανεξιχνίαστα για να το προστατεύσει από την αναρμόδια εξέταση ή τη χρήση.

EPROM: Ένας τύπος μνήμης που μπορεί να σβηθεί με την αφαίρεση του από το κύκλωμα και εκ:θέτω το τσιπ στο υπεριώδες φως. Μπορεί έπειτα να επαναπρογραμματιστεί.

Εξαίρεση που χειρίζεται: Ένα γεγονός που εμφανίζεται ως πρόγραμμα τρέχει και που απαιτεί το λογισμικό έξω από την κανονική ροή του ελέγχου για να οργανωθεί.

Επεκταθείσα προδιαγραφή μνήμης: Μια προδιαγραφή που επινοείται από το Lotus, την Intel, και τη Microsoft για την πρόσβαση σε περισσότερων από ενός μεγαμπάιτ της μνήμης από την πρόσθετη μνήμη τράπεζα-αλλαγής στο πραγματικό διάστημα διευθύνσεων τρόπου ενός μεγαμπάιτ.

Εκτεταμένη περιοχή στοιχείων ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ: Ένας φραγμός της μνήμης, χαρακτηριστικά 1K στην κορυφή της συμβατικής μνήμης, η οποία χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τα πρόσθετα στοιχεία προς χρήση από το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ που δεν αρμόζει στην περιοχή στοιχείων 256-ψηφιολέξεων στο τμήμα 0040h.

Εκτεταμένος φραγμός ελέγχου αρχείων: Ένας φραγμός ελέγχου αρχείων DOS που είχε πρόσθετες επτά ψηφιολέξεις για να επιτρέψει τον έλεγχο των ιδιοτήτων αρχείων (που αποθηκεύονται στο προσάρτημα).

Εκτεταμένη μνήμη: Μνήμη πέρα από τη διεύθυνση ενός μεγαμπάιτ που είναι διαθέσιμη μόνο σε 80286 και τις υψηλότερες μηχανές. Εκτός από μια μικρή μερίδα (η υψηλή περιοχή μνήμης) η εκτεταμένη μνήμη είναι μόνο προσιτή από τον προστατευμένο τρόπο.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map