Μνήμης ελέγχου φραγμών αμετάβλητος κωδικός πρόσβασης πάρκων ROM επιλογής οπτικών δίσκων λειτουργικών συστημάτων (OS) αποθήκευσης RAM αμετάβλητος που εναποθηκεύει την κάρτα PC δύναμη- self-Test στο αρχικό πρόθεμα τμήματος προγράμματος τμημάτων αποθήκευσης

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us


Φραγμός ελέγχου μνήμης: Η δομή δεδομένων που περιέχει το μήκος και τον ιδιοκτήτη (μεταξύ άλλων) μιας μερίδας της μνήμης διοικούμενης από το DOS.

Αμετάβλητο RAM: Μνήμη που μπορεί να τροποποιηθεί όπως το κανονικό RAM αλλά δεν χάνει το περιεχόμενό της όταν κλείνεται η δύναμη του συστήματος. Αυτή η μνήμη μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια μπαταρία όταν η δύναμη συστημάτων εάν μακριά, ή μπορεί να είναι ένας τύπος μνήμης που δεν χρειάζεται την ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρήσει το περιεχόμενό του, όπως η μνήμη EEPROM ή φυσαλίδων.

Αμετάβλητη αποθήκευση: Ένα μέσο απομνημόνευσης που διατηρεί είναι περιεχόμενο τον απουσία δύναμης.

Λειτουργικό σύστημα (OS): Ένα σύνολο προγραμμάτων που ελέγχει και εποπτεύει το υλικό ενός ηλεκτρονικών υπολογιστών συγκροτήματος και παρέχει τους προγραμματιστές και τους χρήστες υπηρεσιών ο.

Οπτικός δίσκος: Ένα δευτεροβάθμιο μέσο απομνημόνευσης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία λέιζερ για να διαβάσει τα μικροσκοπικά σημεία σε πλαστικό δίσκο. Οι δίσκοι είναι αυτήν την περίοδο σε θέση τα δισεκατομμύρια των χαρακτήρων των πληροφοριών.

ROM επιλογής: Προαιρετική μόνο ανάγνωσης μνήμη που βρίσκεται στις κάρτες επέκτασης λεωφορείων PC. Αυτό το ROM περιέχει συνήθως πρόσθετο firmware που απαιτείται για να αρχίσει κατάλληλα τον απομακρυσμένο που συνδέεται με την κάρτα επέκτασης, παραδείγματος χάριν, έναν σκληρό δίσκο. Επίσης αναφερόμενος ως ROM επέκτασης.

Πάρκο: Για να κινήσει τα ανάγνωση-γραφής κεφάλια ενός σκληρού δίσκου προς μια θέση στην οποία είναι ασφαλές να κλειθεί η δύναμη και να μεταφερθεί η κίνηση δίσκων. Πολλές κινήσεις κλειδώνουν επίσης τα κεφάλια στη θέση όταν σταθμεύουν τα, παρέχοντας την πρόσθετη προστασία από την ξαφνική μετακίνηση.

Κωδικός πρόσβασης: Μια μοναδική σειρά των χαρακτήρων που πρέπει να παρασχεθεί πριν από τη σύνδεση ή την πρόσβαση σε έναν πόρο ή μια υπηρεσία εξουσιοδοτείται.

Κωδικός πρόσβασης που εναποθηκεύει: Αυτόματα αποθηκεύοντας έναν κωδικό πρόσβασης σε ένα αρχείο καταλόγων κωδικού πρόσβασης (PWL) έτσι ώστε όποτε ο χρήστης συνδέεται πάλι, ο κωδικός πρόσβασης σύνδεσης ξεκλειδώνει το αρχείο PWL και τους κωδικούς πρόσβασης των πόρων περιέχει.

Κάρτα PC: Ένα εμπορικό σήμα PCMCIA. Μια μετακινούμενη συσκευή που σχεδιάζεται για να συνδεθεί με μια αυλάκωση καρτών PC και να χρησιμοποιηθεί ως μνήμη-σχετικός απομακρυσμένος.

Δύναμη- self-Test: Μια συνοπτική εξέταση της λειτουργίας του συστήματος διενεργηθείσας κάθε φορά που ανοίγεται το σύστημα.

Αρχικό τμήμα αποθήκευσης: Επίσης γνωστό ως εσωτερική αποθήκευση και κύρια μνήμη, αυτό το τμήμα του επεξεργαστή φυλάσσει τις οδηγίες προγράμματος, τα δεδομένα εισόδου, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, και τις πληροφορίες παραγωγής που παράγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

Πρόθεμα τμήματος προγράμματος: Το πρόθεμα τμήματος προγράμματος είναι μια περιοχή στοιχείων 256-ψηφιολέξεων σε ένα πρόγραμμα όταν φορτώνονται. Περιέχει τη γραμμή εντολής με την οποία το πρόγραμμα επικαλέσθηκε, και ποικίλες πληροφορίες οικοκυρικής για το DOS.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map