Αποκατάσταση των διαγραμμένων αρχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αποκατάσταση των διαγραμμένων αρχείων

Πώς να ανακτήσει τα αρχεία και τους φακέλλους που διαγράφονται χρησιμοποιώντας τα κλειδιά (Shift+delete);

Pro data doctor το λογισμικό αποκατάστασης παραθύρων ανακτεί όλους τα αρχεία και τους φακέλλους σας που διαγράφονται χρησιμοποιώντας τα κλειδιά shift+delete.

Steps involved in recovery of files and folders deleted using (Shift+delete) keys

Πώς να ανακτήσει τα διαγραμμένους αρχεία και τους φακέλλους από το ανακύκλωσης δοχείο;

Pro data doctor το λογισμικό αποκατάστασης παραθύρων ανακτεί όλους τα αρχεία και τους φακέλλους σας που διαγράφονται από το εκκενωμένο ανακύκλωσης δοχείο.

Steps involved in recovery of files and folders deleted from emptied bin

Σημείωση - πρέπει να επιλέξετε τον ίδιο τύπο χωρισμάτων (NTFS ή FAT) από όπου το στοιχείο διαγράφηκε σε περίπτωση εκκενωμένου ανακύκλωσης δοχείου για να ανακτήσει τα στοιχεία.

Πώς να ανακτήσει τα αρχεία και τους φακέλλους που διαγράφονται από οποιαδήποτε μόλυνση ιών;

Pro data doctor το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων ανακτεί όλους τα αρχεία και τους φακέλλους σας που διαγράφονται από το εκκενωμένο ανακύκλωσης δοχείο.

Ο ιός μπορεί να έχει επιπτώσεις στο σύστημα αρχείων παραθύρων σας με τους διαφορετικούς τρόπους

  1. Διαγράψτε τα αρχεία και τους φακέλλους
  2. Αλλοιώστε το σύστημα αρχείων MBR
  3. Διαγράψτε το χώρισμα

Steps involved in recovery of files and folders deleted from virus infection

 

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map