Αποκατάσταση των διαγραμμένων χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αποκατάσταση των διαγραμμένων χωρισμάτων

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία του προηγουμένως υπάρχοντος χωρίσματος που διαγράφεται από την εντολή "FDISK" για να δημιουργήσει τα νέα χωρίσματα;

Η αποκατάσταση των προηγουμένως υπαρχόντων στοιχείων που διαγράφονται από την εντολή "FDISK" για να δημιουργήσει τα νέα χωρίσματα μπορεί να ανακτηθεί εύκολα από το υπέρ λογισμικό αποκατάστασης παραθύρων γιατρών στοιχείων που υποστηρίζει και το FAT και το σύστημα αρχείων NTFS.

Steps to execute to recover files from previously existed partitions deleted by FDISK” command to create new partitions

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία από όλα τα διαγραμμένα χωρίσματα του σκληρού δίσκου;

Η αποκατάσταση των στοιχείων από όλα τα διαγραμμένα χωρίσματα του σκληρού δίσκου μπορεί να ανακτηθεί εύκολα από το υπέρ λογισμικό αποκατάστασης παραθύρων γιατρών στοιχείων που υποστηρίζει και το FAT και το σύστημα αρχείων NTFS.

Steps to execute to recover data from all deleted partitions of hard drive

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία από το προηγουμένως υπάρχον χώρισμα, όποιων διαγράφηκε τυχαία για να δημιουργήσουν τα νέα χωρίσματα;

Η αποκατάσταση των στοιχείων από το προηγουμένως υπάρχον χώρισμα, που διαγράφηκε τυχαία για να δημιουργήσει τα νέα χωρίσματα μπορεί να ανακτηθεί εύκολα από το υπέρ λογισμικό αποκατάστασης παραθύρων γιατρών στοιχείων που υποστηρίζει και το FAT και το σύστημα αρχείων NTFS.

Steps to execute to recover data from previously existing partition, which was accidentally deleted to create new partitions

Πώς να ανακτήσει το στοιχείο των προηγουμένως υπαρχόντων χωρισμάτων που συγχωνεύθηκε σε ένα ενιαίο χώρισμα (π.χ. για την εγκατάσταση του OS);

Η αποκατάσταση του στοιχείου από τα προηγουμένως υπάρχοντα χωρίσματα, που συγχωνεύθηκε σε ένα ενιαίο χώρισμα, μπορεί να ανακτηθεί εύκολα από το υπέρ λογισμικό αποκατάστασης παραθύρων γιατρών στοιχείων που υποστηρίζει και το FAT και το σύστημα αρχείων NTFS.

Steps to execute to recover data from previously existing partitions, which was merged into a single partition

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map