Αποκατάσταση των σχηματοποιημένων χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αποκατάσταση των σχηματοποιημένων χωρισμάτων

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT16 σχηματοποιημένο στο NTFS σύστημα αρχείων

Χρησιμοποιώντας το FAT γιατρών στοιχείων και NTFS - το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων εσείς μπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT16 σχηματοποιημένο στο NTFS σύστημα αρχείων (XP, 2000 ..2003, ΕΓΏ, NT, 98)

Steps to recover deleted files from formatted FAT16 partitions to NTFS file system

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT32 σχηματοποιημένο στο NTFS σύστημα αρχείων

Χρησιμοποιώντας το FAT γιατρών στοιχείων και NTFS - το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων εσείς μπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT32 σχηματοποιημένο στο NTFS σύστημα αρχείων (XP, 2000 ..2003, ΕΓΏ, NT, 98)

Steps to recover deleted files from formatted FAT32partitions to NTFS file system

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα NTFS σχηματοποιημένο στο NTFS σύστημα αρχείων

Χρησιμοποιώντας το FAT γιατρών στοιχείων και NTFS - το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων εσείς μπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα NTFS σχηματοποιημένο στο NTFS σύστημα αρχείων (XP, 2000 ..2003, ΕΓΏ, NT, 98)

Steps to recover deleted files from formatted NTFS partitions to NTFS file system

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT16 σχηματοποιημένο στο FAT16 σύστημα αρχείων

Χρησιμοποιώντας το FAT γιατρών στοιχείων και NTFS - το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων εσείς μπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT16 σχηματοποιημένο στο FAT16 σύστημα αρχείων (XP, 2000 ..2003, ΕΓΏ, NT, 98)

Steps to recover deleted files from formatted FAT16 partitions to FAT16 file system

Πώς να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT32 σχηματοποιημένο στο FAT32 σύστημα αρχείων

Χρησιμοποιώντας το FAT γιατρών στοιχείων και NTFS - το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων εσείς μπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία από το χώρισμα FAT32 σχηματοποιημένο στο FAT32 σύστημα αρχείων (XP, 2000 ..2003, ΕΓΏ, NT, 98)

Steps to recover deleted files from formatted FAT32 partitions to FAT32 file system

 

 

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map