Το ελλείπον λάθος λειτουργικών συστημάτων στο λειτουργικό σύστημα NTLDR φόρτωσης χάνει MBR χάνει MBR αλλοιώνεται

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ανακτήστε τα στοιχεία από τα κοινά μηνύματα λάθους

Ελλείπον λειτουργικό σύστημα
Λάθος στο λειτουργικό σύστημα φόρτωσης

Όταν αρχίζετε τον υπολογιστή σας, μπορείτε να λάβετε το μήνυμα λάθους: Ελλείπον λειτουργικό σύστημα, λάθος στο λειτουργικό σύστημα φόρτωσης που μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις

 • Να λείψει ή αλλοιωμένα αρχεία μποτών
 • Κανένα ενεργό χώρισμα που καθορίζεται στον πίνακα χωρισμάτων
 • MBR που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο αλλοιώνεται
 • Το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ δεν ανιχνεύει το σκληρό δίσκο
 • Οποιοσδήποτε σχηματισμός ιών

Λύσεις

 • Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι όλες οι τοποθετήσεις στο ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ διαμορφώνονται σωστά
 • Το τρέξιμο FDISK και ελέγχει ότι το έγκυρο χώρισμα τίθεται ενεργό, εάν όχι θέστε το έγκυρο χώρισμα ενεργό

Εάν δεν είστε ικανοί να πάρετε τα στοιχεία σας από τις προαναφερθείσες λύσεις

Κατόπιν προτείνεται να συνδεθεί ο μολυσμένος δίσκος ως δευτεροβάθμιο και να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος αρχικός δίσκος (υγιής δίσκος) που τρέχει Pro Data Doctor's Λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων για την αποκατάσταση στοιχείων.

Steps involved in recovery of files and folders from “Missing Operating System” error message

NTLDR λείπει
MBR λείπει
MBR αλλοιώνεται

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε τα παράθυρα XP της Microsoft ή να αναβαθμίσετε στα παράθυρα XP σε έναν υπολογιστή που τρέχει τα παράθυρα 98 της Microsoft ή τα παράθυρα ΕΓΏ, μετά από το πρώτο καινούριο ξεκίνημα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορείτε να λάβετε το μήνυμα λάθους. Μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους.

 • Ο μη-ψοοταψλε δίσκος χρησιμοποιείται για την έναρξη του συστήματος
 • Ο σκληρός δίσκος δεν είναι κατάλληλα οργάνωση στο ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ
 • Καμία κατάλληλη διαμόρφωση με το αρχείο boot.ini
 • Προσπαθώντας να αναβαθμίσει από τα WINDOWS.95 ..98, ή ΜΕ υπολογιστής που χρησιμοποιεί FAT32
 • Νέος σκληρός δίσκος που προστίθεται
 • Αλλοιωμένος τομέας των μποτών/κύριο αρχείο μποτών (MBR)
 • Τη θέση MBR από η αλλάζει επίθεση ιών

Λύσεις

 • Ελέγξτε το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ που θέτει εάν διαμορφώνεται κατάλληλα
 • Ο νέος σκληρός δίσκος πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα. (Δεν πρέπει να είναι η κύρια κίνηση)

Εάν δεν είστε ικανοί να πάρετε τα στοιχεία σας από τις προαναφερθείσες λύσεις

Κατόπιν προτείνεται να συνδεθεί ο μολυσμένος δίσκος ως δευτεροβάθμιο και να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος αρχικός δίσκος (υγιής δίσκος) που τρέχει Pro Data Doctor's Λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων για την αποκατάσταση στοιχείων.

Steps involved in recovery of files and folders from the above error message

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map