Ανακτήστε τα στοιχεία από τον άκυρο πίνακα χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ανακτήστε τα στοιχεία από τα κοινά μηνύματα λάθους

Ακυρος πίνακας χωρισμάτων

Το σύστημα εξέτασε τον κύριο πίνακα χωρισμάτων για να καθορίσει τον όγκο (κίνηση) που χρησιμοποιήθηκε για να αρχίσει το λειτουργικό σύστημα, και να βρεί τις άκυρες πληροφορίες μέσα σε το.

Μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους

  • MBR δεν έχει τις έγκυρες πληροφορίες χωρισμάτων
  • Το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ δεν ανιχνεύει το MBR (κύριο αρχείο μποτών)
  • Ο κύριος πίνακας χωρισμάτων έχει γίνει αλλοιωμένος
  • Περισσότεροι του ενός χωρίσματα τίθενται ενεργοί

Λύση

  • Η εντολή τρεξίματος FDISK από το ενιαίο χώρισμα υπαγόρευσης και ελέγχου DOS μόνο τίθεται ενεργός.

Εάν δεν είστε ικανοί να πάρετε τα στοιχεία σας από την προαναφερθείσα λύση

Κατόπιν προτείνεται να συνδεθεί ο μολυσμένος δίσκος ως δευτεροβάθμιο και να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος αρχικός δίσκος (υγιής δίσκος) που τρέχει Pro Data Doctor's Λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων για την αποκατάσταση στοιχείων.

Steps involved in recovery of files and folders from” invalid partition table” error message

Η κίνηση δεν είναι προσιτή, εσείς θέλει να σχηματοποιήσει την κίνηση

Αυτό είναι το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται στον ιό μόλυνε τις κινήσεις. Κάποτε όταν ο χρήστης χτυπά σε οποιαδήποτε λογική κίνηση το μήνυμα λάθους είναι επιδειχθέν "Drive δεν είναι προσιτό, εσείς θέλει να σχηματοποιήσει την κίνηση" (είστε στο πρόβλημα του χαλαρώματος των στοιχείων κίνησης)

Όταν το ανωτέρω μήνυμα επιδεικνύεται συστήνεται καλύτερα να τρέξει Pro Data Doctor's λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων για να ανακτήσει τα στοιχεία υπήρξε στην κίνηση. Μετά από την αποκατάσταση στοιχείων μπορείτε να σχηματοποιήσετε την κίνηση.

Εάν το μήνυμα λάθους επιδεικνύεται σε φυσικό δίσκο (σκληρός δίσκος) όπου το λειτουργικό σύστημα εγκαθίσταται αυτό προτείνεται για να συνδέσει το μολυσμένο δίσκο ως δευτεροβάθμιο και να χρησιμοποιήσει έναν άλλο αρχικό δίσκο (υγιής δίσκος) για την αποκατάσταση στοιχείων.

Steps involved in recovery of files and folders from “Drive is not accessible, do you want to format the drive” error message

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map