Ανακτήστε τα στοιχεία από διαβασμένο δίσκος να λείψει συσκευών μποτών αποτυχίας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ανακτήστε τα στοιχεία από τα κοινά μηνύματα λάθους

Διαβασμένη δίσκος αποτυχία

Αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται ενώ ο υπολογιστής απέτυχε να διαβάσει την κίνηση δίσκων ή ο ελεγκτής δίσκων δεν μπόρεσε να εντοπίσει το συγκεκριμένο τομέα ή τη διαδρομή στην κίνηση δίσκων. Μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους.

 • Ανακριβείς τοποθετήσεις διαμόρφωσης στο πρόγραμμα οργάνωσης συστημάτων (ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ)
 • Χαλαρό καλώδιο δύναμης
 • Ελαττωματικό ή εσφαλμένα συνδεδεμένο σκληρό καλώδιο διεπαφών κίνησης

Λύσεις

 • Ελέγξτε το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ που θέτει εάν διαμορφώνεται κατάλληλα ή όχι
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση σύνδεσης καλωδίων δύναμης

Εάν δεν είστε ικανοί να πάρετε τα στοιχεία σας από τις προαναφερθείσες λύσεις

Κατόπιν προτείνεται να συνδεθεί ο μολυσμένος δίσκος ως δευτεροβάθμιο και να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος αρχικός δίσκος (υγιής δίσκος) που τρέχει Pro Data Doctor's Λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων για την αποκατάσταση στοιχείων.

Steps involved in recovery of files and folders from” disk read failure” error message

Να λείψει συσκευών μποτών
Λάθος συσκευών μποτών
Απρόσιτη συσκευή μποτών
Η αποτυχία μποτών δίσκων, δίσκος συστημάτων ενθέτων και πιέζει εισάγει
Αποτυχία μποτών δίσκων
Κανένας τομέας των μποτών για το σκληρό δίσκο
Μόλυνση μποτών ή ιός μποτών

Αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται όταν δεν βρίσκει η βασική συσκευή εισαγωγής/παραγωγής (ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ) τα μέσα μποτών ή όταν ξαναξεκινάτε τον υπολογιστή σας, εσείς μπορεί να λάβει τα μηνύματα λάθους ή τις προσπάθειες συστημάτων να βρεθεί μια κίνηση για να αρχίσει το λειτουργικό σύστημα, αλλά απέτυχε. Αυτό μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους

 • Το καλώδιο IDE δεν μπορεί να συνδεθεί κατάλληλα. Ο σκληρός δίσκος είναι καθένας που δεν συνδέεται.
 • Οι τοποθετήσεις ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ μπορούν να μην είναι σωστές για το σκληρό δίσκο λόγω σε ποιο λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να διαβάσει την κίνηση κατάλληλα
 • Έναρξη συστημάτων από το κακό μετακινούμενο MEDIA.
 • Ο υπολογιστής σας είναι μολυσμένος με έναν ιό τομέα των μποτών.
 • Η μετάφραση κίνησης δεν εκτελείται ή τροποποιήθηκε.
 • Το σύστημα δεν μπορεί να θέσει σε λειτουργία επειδή δεν υπάρχει κανένα λειτουργικό σύστημα που φορτώνεται.
 • Οι όλες bootable κινήσεις στο σύστημα δεν λειτουργούν.
 • Κανένα bootable ενεργό χώρισμα σε το.

Λύση

 • Εάν κανένα χώρισμα δεν είναι ενεργό έπειτα χρησιμοποιήστε FDISK για να θέσετε το χώρισμα μποτών ενεργό.
 • Έλεγχος ότι το καλώδιο IDE/dy'namis πρέπει να συνδεθεί κατάλληλα. (Η χρωματισμένη άκρη του καλωδίου κορδελλών πρέπει να συνδεθεί και στο συνδετήρα μητρικών καρτών και στο σκληρό δίσκο).
 • Ελέγξτε το ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ που θέτει εάν διαμορφώνεται κατάλληλα.
 • Σιγουρευτείτε ότι κανένα μετακινούμενο μέσο δεν πρέπει να είναι παρόν αρχίζοντας.

Εάν δεν είστε ικανοί να πάρετε τα στοιχεία σας από τις προαναφερθείσες λύσεις

Κατόπιν προτείνεται να συνδεθεί ο μολυσμένος δίσκος ως δευτεροβάθμιο και να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος αρχικός δίσκος (υγιής δίσκος) που τρέχει Pro Data Doctor's Λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων για την αποκατάσταση στοιχείων.

Steps involved in recovery of files and folders from above error message

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map