Διάσωση των ανακτημένων στοιχείων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διάσωση των ανακτημένων στοιχείων

 1. Από το φραγμό εργαλείων
 2. Από την αριστερή δευτερεύουσα επιτροπή
 3. Από τη σωστή δευτερεύουσα επιτροπή
 4. Διάσωση των επιλεγμένων στοιχείων

Από το φραγμό εργαλείων

Εκτελέστε την ακόλουθη ρουτίνα για να σώσετε τα στοιχεία από το φραγμό εργαλείων

 • Χτυπήστε εκτός από το κουμπί
 • Επιλέξτε τη θέση για να σώσετε τα αρχεία που παρουσιάζονται κατά την άποψη δέντρων
 • Έσωσε τα ανακτημένα αρχεία στη διευκρινισμένη θέση

Από την αριστερή δευτερεύουσα επιτροπή

Εκτελέστε την ακόλουθη ρουτίνα για να σώσετε τα στοιχεία από την αριστερή δευτερεύουσα επιτροπή

 • Επιλέξτε τα αρχεία στην αριστερή επιτροπή
 • Σωστός χτυπήστε τα αρχεία ή τους φακέλλους
 • Έσωσε τα ανακτημένα αρχεία

Από τη σωστή δευτερεύουσα επιτροπή

Εκτελέστε την ακόλουθη ρουτίνα για να σώσετε τα στοιχεία από τη σωστή δευτερεύουσα επιτροπή

 • Επιλέξτε τα αρχεία στη σωστή επιτροπή
 • Σωστός χτυπήστε σε οποιοδήποτε αρχείο
 • Θα δείτε τις υπερεμφανιζόμενες επιλογές με τις επιλογές :open, εκτός από, εκτός από όλες
 • Εκτελέστε το στόχο σύμφωνα με την επιλογή σας

Διάσωση των επιλεγμένων στοιχείων

Μπορείτε να σώσετε τα επιλεγμένα αρχεία στοιχείων σύμφωνα με την επιλογή σας. Ακριβώς ελέγξτε το παράθυρο των επιθυμητών αρχείων που σώζονται από την αριστερή επιτροπή και χρησιμοποιήστε δεξιά τον κρότο για να σώσετε τα επιλεγμένους αρχεία και τους φακέλλους σε μια διευκρινισμένη θέση.

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map