Ψάχνοντας τα κριτήρια - τυποποιημένη αναζήτηση και προηγμένη αναζήτηση

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us | Software Knowledgebase


 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Έρευνα των κριτηρίων

Υπάρχουν δύο τρόποι (ανίχνευση) το λογισμικό. Κάποιος είναι τυποποιημένος τρόπος και ο δεύτερος είναι προηγμένος τρόπος.

1. Τυποποιημένη αναζήτηση

Αυτό που ψάχνει τα κριτήρια χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαγραφής φακέλλων αρχείων ή απώλειας στοιχείων λόγω σε οποιαδήποτε προερχόμενη από ιό μόλυνση ή διαγραμμένο, ελλείπον χώρισμα

2. Προηγμένη αναζήτηση

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να ανακτήσει τα στοιχεία από formatted partition κίνηση ή οποιαδήποτε άλληδήποτε αποκατάσταση στοιχείων που δεν είναι δυνατή στην τυποποιημένη αναζήτηση.

Έρευνα των κριτηρίων

Σχηματοποιημένο χώρισμα

Πρέπει να επιλέξετε το λογικό χώρισμα (γενικά ΠΑΧΥ ή το σύστημα αρχείων NTFS) με τον κρότο στην αναζήτηση περισσότερου κουμπιού χωρισμάτων για να ανακτήσετε όλο το χώρισμα.

Παραδείγματος χάριν

Εάν έχετε σχηματοποιήσει την κίνηση από το FAT στο σύστημα αρχείων NTFS και το στοιχείο αποθηκεύτηκε αρχικά στην ΠΑΧΙΑ αποκατάσταση χωρισμάτων έπειτα πραγματοποιηθείτε με την επιλογή της ΠΑΧΙΑΣ κίνησης χωρισμάτων όχι η κίνηση χωρισμάτων NTFS. Ομοίως

Εάν έχετε σχηματοποιήσει την κίνηση από NTFS στο ΠΑΧΎ σύστημα αρχείων και το στοιχείο αποθηκεύτηκε αρχικά στην αποκατάσταση χωρισμάτων NTFS έπειτα πραγματοποιηθείτε με την επιλογή της κίνησης χωρισμάτων NTFS όχι η ΠΑΧΙΑ κίνηση χωρισμάτων.

Previous   Next
.

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Sim Card Data Recovery Software | Digital Pictures Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map