Het begrip van het verlies van Gegevens en de Neerstorting van het Systeem

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het begrip van het verlies van Gegevens

De Ministeries van IT van de meeste organisaties investeren significante middelen om een proces te ontwikkelen uit te voeren en te handhaven om belangrijke gegevens te steunen over hun machines. Testen de goed beheerde milieu's ook regelmatig steunen om te verzekeren die verrichtingen kunnen snel en nauwkeurig worden uitgevoerd herstellen.

Het is moeilijk om het verlies van Gegevens in het geval van computers te categoriseren. Er kunnen veel redenen zijn die het gegevensverlies kunnen veroorzaken. Het verlies van gegevens in computers kan worden gezien als, was de “The- gegevens verloren laatste tijd een slecht geval, maar het meest het ergst is nog aan come.”

Het gegevensverlies kan aan veel redenen toe te schrijven zijn wat van belangrijke redenen als volgt kunnen zijn:

De Neerstorting van het systeem

Als de computer het laarsproces niet kan in werking stellen en het werkende systeem er niet in slaagt om de opgeslagen gegevens en de instructies van de schijf te lezen, wegens om het even welk software of hardwareprobleem, wordt de schijf gezegd om neerstorting te hebben. Het is moeilijk om de gegevens van de schijf volledig terug te krijgen die door hardwareprobleem wordt verpletterd, slechts door te programmeren nochtans. In het geval van schijf wordt een neerstorting, na berichten getoond:

“0 harde gevonden schijven”
“De mislukking van de aandrijving”
“Harde schijfmislukking”
“Gevonden niet sector...”
“Van de de foutenlezing van gegevens aandrijving X:”
“Geen beschikbaar laarsapparaat”
“De ladings werkend systeem van de fout”
“Os ontbrekend of Werkend systeem het missen”
“Niet-systeem of de fout van de Schijf,
Vervang schijf en duw op om het even welke sleutel wanneer klaar”
“Ongeldige verdelingslijst”
“Slecht spoor 0...”

De bovengenoemde berichten wijzen op een ernstig schijfprobleem. De oorzaak die deze foutenmeldingen leidt kan logisch zijn of een fysiek probleem. De logische problemen kunnen zijn omdat of de laarssector/verdelingslijst, VET gebied of het foldergebied slecht zijn gegaan. Een gedetailleerde inleiding van laarssector, het VETTE gebied van de verdelingslijst, wortelfolders en gegevensgebied is gegeven in de volgende hoofdstukken van dit boek.

Een hoofdneerstorting wordt veroorzaakt wanneer de lees-schrijfhoofden van een harde schijf in fysiek contact met de schijfoppervlakte komen die de informatie opslaat. De hoofd neerstortingen variëren in strengheid maar bij hun slechtst, kunnen de gegevens over de harde schijf unrecoverable worden gemaakt.

Telkens als als er gegevensverlies in computer is het om het even welke reden van deze ramp heeft die de neerstorting of zelfs het minder belangrijke verlies leidt. Er kunnen een aantal mogelijkheden zijn maar sommige belangrijkste factoren zijn als volgt:

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek