De soorten van de Natuurramp gegevensverlies van één of meerdere verdelingen

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Natuurramp

Dit type van gegevensverlies is zeldzaam en meldde de minimumfrequentie van verlies van gegevens. De vloed, de Brand, de Verlichting en de Aardbeving zijn sommige onvermijdelijke oorzaken van gegevensverlies. Deze oorzaken kunnen niet door de mens worden vermeden nog de fabrikant een plan kan hebben terwijl het ontwikkelen van de opslaggelegenheid, om gegevens in dergelijke voorwaarde te beschermen.

Andere soorten gegevensverlies

De programmering voor gegevensterugwinning en het schijfoplossen van problemen wacht het systeem van geen organisatie of om het even welke gebruiker slechts te verpletteren. Er zijn ook veel gevallen die een gebruiker of een organisatie kunnen maken voelen in om het even welk type van gegevensverlies zijn en het is niet noodzakelijk voor het systeem om worden verpletterd om dergelijk type van gegevensverlies te leiden.

Dit type van gegevensverlies kan ook plaatsvinden wanneer het systeem aan de gedeeltelijke neerstorting van werkend systeem of zelfs in het geval lijdt wanneer uw werkend systeem volledig onschuldig is en behoorlijk werkend en het gegeven wordt op de een of andere manier verloren wegens een andere reden. Probeer om een andere hoofd mogelijke gevallen van gegevensverlies te weten te komen:

Verlies van één of meerdere verdelingen

De term gedeeltelijke neerstorting van werkend systeem kan in zulke gevallen plaatsvinden waar wij zien dat ons werkend systeem op een juiste manier werkt. In dergelijk type van gevallen voelen wij geen probleem tijdens het initialiserende proces en andere verrichtingen van het werkende systeem.

Het enige geheim dat de gebruiker ongelukkig maakt is dat hij niet tot alle logische verdelingen kan toegang hebben die hij vroeger in zijn schijf had.

In zulke gevallen, kan de gebruiker één of meerdere verdelingen voelen die van zijn schijf worden verborgen en het werkende systeem verstrekt geen informatie over deze verdelingen. Het is ook een algemeen mogelijk geval dat u alle logische verdelingen behalve de laarsverdeling van uw schijf verliest waarin u uw werkend geïnstalleerd systeem had.

Dit type van verlies vindt plaats wanneer de verdelingeninformatie in de hoofdlaarssector gedeeltelijk wordt verloren. Het kan aan het misbruik van FDISK toe te schrijven zijn als het verdelen van programma in gebrek aan kennis of om het even welk Virus zoals aanval in de ingang van de verdelingslijst.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek