Floppy Gelezen Schrapping van de Fout van het belangrijke verlies van het gegevenswachtwoord

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Floppy Gelezen Fout

Aangezien ik denk, is dit ook één van de belangrijkste redenen van gegevensverlies in om het even welke organisatie of voor om het even welke personal computergebruiker die het gegevensverlies vaak veroorzaakt.

Floppy is één van de onbetrouwbaarste bronnen van opslag. Het is een zeer gemeenschappelijk probleem dat de gebruiker sommige belangrijke gegevens in floppy had en nu de computer het bericht toont dat floppy op gelezen fout wijst.

Hoewel het verlies van gegevens in zulke gevallen niet belangrijkste is en ook meestal een andere steun van dat gegeven maar in de gevallen beschikbaar is toen de steun niet of beschikbaar werd bewaard, vindt het verlies van gegevens plaats. Het ernstige probleem met floppy is het frequentie om gelezen fout te tonen.

Kan floppy gelezen fout ook in sommige gevallen zeer ernstig ding zijn. Bijvoorbeeld, wanneer u antivirus of een andere software in uw computer installeert die u de faciliteit verstrekt om een steun of terugwinningsschijf te maken die u kan helpen om het systeem in het geval van wat ernstige virusaanval terug te krijgen of wegens wat corruptie van software, gewoonlijk wordt de steun gemaakt in floppy disks.

In zulke gevallen wordt het zeer belangrijk voor floppy om om het even welke fout niet te geven wanneer gebruikt om het systeem terug te krijgen. De slappe gelezen fout in dergelijk geval kan u maken om een groot probleem van gegevens onder ogen te zien.

Schrapping van belangrijke gegevens

Het is mogelijk voor om het even welke gebruiker om om het even welk belangrijk dossier door fout onder om het even welk verwarring of misverstand te schrappen. Dit type van gegevensverlies kan het verlies van één enkel dossier of veelvoudige dossiers zijn.

Het verlies van het wachtwoord

Het verlies van wachtwoord zou ook in het verlies van gegevens moeten worden omvat aangezien het alle kenmerken van gegevensverlies toont. Het verlies van gegevens vindt als de gebruiker zijn wachtwoord en ook zoals een ander type van gegevensverlies vergeet plaats, is het wachtwoord ook nodig om worden teruggekregen, indien verloren. Nochtans in dit boek gaan wij geen terugwinning van het typewachtwoord bespreken.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek