Programma om het laarsbeeld van de floppy disk in het karakter van de HEXUITDRAAI te maken

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Wat u moet doen moet enkel verse en nieuwe floppy nemen om het beeld van zijn DBR te maken en de output van dit programma van het gespecificeerde bestemmingsdossier te kopiƫren en dit gegeven in uw programma te kleven. Doe sommigen die indien vereist formatteren. Zie hoe het werkt:

/*Programma om het laarsbeeld van de Floppy disk in het Karakter van de HEXUITDRAAI te maken */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
struct diskinfo_t dinfo;
union REGS regs;
int result,i;
int count=0;
char fname[80];
static char dbuf[512];
FILE *fp;

dinfo.drive = 0x00; /* aandrijvings aantal voor A: */
dinfo.head = 0; /* schijf hoofdaantal */
dinfo.track = 0; /* spoor aantal*/
dinfo.sector = 1; /* sector aantal*/
dinfo.nsectors = 1; /* sector telling*/
dinfo.buffer = dbuf; /* gegevens buffer */
clrscr();

gotoxy(10,3);cprintf("Ga de Naam van het Dossier en de Weg in om het Beeld van de Laars in het Systeem van de HEXUITDRAAI op te slaan");
gotoxy(5,5);
gets(fname);

fp=fopen(fname,"wb");

if((fp=fopen(fname,"wb"))==NULL)
{
highvideo();
gotoxy(10,10);cprintf("Het dossier kon niet worden gecreeerd");
getch();
exit(0);
}

/// Initialiseer het Systeem van de Schijf \\\

for(i=0; i<3; i++)
{
regs.h.ah = 0x00; /* Het Systeem van de Schijf van het terugstellen */
regs.h.dl = 0x00; /* Floppy Disk a: */

int86(0x13, &regs, &regs);
}

gotoxy(10,9); cprintf("Het proberen om van Floppy diskaandrijving te lezen:\n");
result = _bios_disk(_DISK_READ, &dinfo);

if ((result & 0xff00) == 0)
{
gotoxy(10,14);
cprintf("Schijf die van Floppy diskaandrijving wordt gelezen: succesvol.\n");

while(count<512)
{
fprintf(fp,"0x%X, ",dbuf[count] & 0xff );
count++;
}

fclose(fp);
}

else
{
gotoxy(10,14);
cprintf("Kan lezen niet A drijven, status = 0x%02x\n", result);
}
return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek