Schrijf rechtstreeks de informatie aan sectoren van de oppervlakte van floppy disk

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/// Initialiseer het Systeem van de Schijf \\\

for(i=0; i<3; i++)
{
regs.h.ah = 0x00; /* Reset Disk System */
regs.h.dl = 0x00; /* Floppy Disk a: */

int86(0x13, &regs, &regs);
}

for(track=0;track<=79;track++)
{
for(head=0;head<=1;head++)
{
for(sector=1;sector<=18;sector++)
{
count =0;
while(count<512 )
{
fscanf(fp,"%c",&dbuf[count]);
count++;
}

dinfo.drive = 0x00; /* aandrijvings aantal voor A:*/
dinfo.head = head; /* schijf hoofdaantal */
dinfo.track = track; /*spoor aantal */
dinfo.sector = sector;/* sector aantal */
dinfo.nsectors = 1; /* sector telling */
dinfo.buffer = dbuf; /* gegevens buffer */

result= _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);

if ((result & 0xff00) == 0)
printf("Succesvol schrijf op Spoor = %d, Head = %d,
Sector = %d.\n", track, head, sector);
else
printf("Kan lezen niet A drijven,status = 0x%02x\n",
result);

}
}
}
}

Commentaren op de codage van het Programma:

In de vroeger gegeven programmacodage, fundamenteel te werk gaan wij om de volgende takenstap door stap uit te voeren:

  • De serie filename[80 van het karakter ] houdt de weg en dossiernaam van het dossier waarin wij de gegevens tijdelijk van de oppervlakte van onleesbare floppy opsloegen.
  • dinfo punten aan de diskinfo_tstructuur die de informatie van parameters bevat die door de handeling worden vereist die door de _ bios_diskfunctie wordt uitgevoerd.
  • Initialiseer schijfsysteem gebruiken onderbreken 13H (functie 00h) waar regs.h.ah = 0x00 de punten aan functie 00 H en regs.h.dl = 0x00 voor a wordt gebruikt: slap. En int86(0x13, ®s, ®s) halen MS-dos aan onderbreken de dienst int. 13 H.
  • Aangezien wij de informatie aan sectoren van de oppervlakte van schijf gaan rechtstreeks schrijven, zullen de parameters van _ bios_disk als volgt zijn:

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek