getdrivegeometry functie die de Uitbreiding van int. gebruikt 13H

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* De bestemming zou niet kleiner moeten zijn dan de Bron*/

if(Sectors_in_HDD2<Sectors_in_HDD1)
{
printf("\n\n De Schijf van de bestemming zou niet Kleiner moeten zijn dan Bronschijf");
printf("\n Duw op om het even welke Sleutel aan Uitgang...");
getch();
exit(0);
}

/* Als alles o.k. is, kopiëer Alle Sectoren van de Bronschijf aan de Harde Schijf van de Bestemming */

gotoxy(10,15);printf("Kopiërende Absolute Sector: ");

for(loop=0;loop<=Sectors_in_HDD1;loop=loop+120)
{
readabsolutesectors ( 0x80, loop, 120, buffer );
writeabsolutesectors ( 0x81, loop, 120, buffer );
gotoxy(36,15); printf("%ld",loop);


if(kbhit())
{
exit(0);
}
}

//// Toon het Bericht van Voltooiing \\\

printf("\n\n De Weergave van de schijf wordt nu voltooid, duwt op om het even welke Sleutel aan Uitgang...");
getch();

} //// Eind van leiding

Commentaren op Codage:

In de codage van het programma, voor schijfweergave gaan wij dat vroeger wordt gegeven door de Volgende taken te werk uit te voeren:

  • De Structuur, meetkunde wordt gebruikt door getdrivegeometry functie gebruikend de Uitbreiding van int. 13H, het Aantal van de Functie 0x48. Voor een Uitvoerige beschrijving op de Uitbreidingen van int. 13H, verwijs het hoofdstuk "de grote harde schijven van de Behandeling", vroeger in dit boek bespraken.

 

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek