de informatie van de dinfo diskinfo_t structuur van parameters _ bios_disk functie MBR

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Commentaren op de codage van het Programma:

In de bovengenoemde programmacodage, fundamenteel te werk gaan wij om de volgende takenstap door stap uit te voeren:

  • dinfo punten aan de diskinfo_tstructuur die de informatie van parameters bevat die door de handeling worden vereist die door de _ bios_diskfunctie wordt uitgevoerd.
  • Aangezien wij op eerste sector van de schijf willen schrijven daarom zal de plaats van de sector als volgt zijn:

Parameter

Wat het betekent

dinfo.drive = 0x80

Het wijst op de Fysieke aandrijving 80H die de eerste Harde schijfaandrijving is.

dinfo.head = 0

Het richt aan hoofdnummer 0

dinfo.track = 0

Het richt aan spoor 0

dinfo.sector = 1

Eerste sector van floppy die sector 1 is

dinfo.sector = 1

Aantal sectoren voor gelezen verrichting te overwegen = 1

dinfo.buffer = dbuf

De buffer van gegevens voor de verrichting

  • De dossiernaam en de weg van Steun van MBR, die door de gebruiker wordt gegeven, worden opgeslagen in filename van de karakterserie. Het zou in mening moeten worden gehouden dat de informatie MBR van Nauwkeurige 512 bytes zou moeten.
  • _ bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo) schrijft de gegevens over de eerste sector van de harde schijf (80H), die door dinfo wordt gespecificeerd.
  • De teruggekeerde status, wordt opgeslagen in resultaat dat wordt gebruikt om het bericht voor succesvolle verrichting te tonen of een foutenmelding op het scherm te tonen als om het even welke fout voorkomt.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek