Wat kan met de Steun van DBR worden teruggekregen? Programma's om Steunen van DBR Te maken en Te herstellen

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Wat kan met de Steun van DBR worden teruggekregen?

De veiligheidskopie van DBR kan u helpen om de bovengenoemde Foutenmeldingen van de hand te doen. Deze Foutenmeldingen op het scherm wachten op de gebruiker om een bootable schijf met de bovengenoemde programma's in de slappe aandrijving te zetten en op een sleutel te duwen.

De aandrijving zou toegankelijk moeten zijn als u het systeem van bootable floppy of CD initialiseert. Hoewel de harde schijf niet bootable is, nog over het algemeen zou dat geen toegang tot de gegevens van de schijfaandrijving moeten beïnvloeden. Na de initialisering van het systeem met de bootable schijf kunt u tot de gegevens toegang hebben.

Door de steun van DBR te herstellen kunt u de geproduceerde moeilijkheden overwinnen, zoals hierboven vermeld.

Programma's om Steunen van DBR Te maken en Te herstellen:

De programma's om de Steunen van DBR'S te maken en hen te herstellen zijn bijna gelijkaardig aan de programma's van steun MBR en te herstellen.

Bijvoorbeeld, als u de programma's gaat schrijven om steun van DBR van Eerste logische aandrijving van de schijf te maken en achter het herstellen, zullen worden gespecificeerd de parameters die door dinfostructuur als volgt worden veranderd:


Parameter

Wat het betekent

dinfo.drive = 0x80

Het wijst op de Fysieke aandrijving 80H die de eerste Harde schijfaandrijving is.

dinfo.head = 1

Het richt aan hoofdnummer 1

dinfo.track = 0

Het richt aan spoor 0

dinfo.sector = 1

Eerste sector van floppy die sector 1 is

dinfo.sector = 1

Aantal sectoren voor gelezen verrichting te overwegen = 1

dinfo.buffer = dbuf

De buffer van gegevens voor de verrichting

Hier zien wij dat slechts de plaats van de sector aan lees-schrijf wordt veranderd. Hier wordt c-h-s gegeven als 0-1-1 aangezien DBR van eerste logische aandrijving hier wordt opgeslagen.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek