Programma om de waarden van de ingang van de verdelingslijst van MBR te wijzigen

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Wijzig MBR door Te programmeren

Het steekproefprogramma te tonen, hoe wij de waarden van De ingang van de mbr- verdelingslijst kunnen wijzigen is hieronder gegeven. Het programma wijzigt de ingang van de waarden tweede verdeling van Mbr- verdelingslijst.

De codage van het programma is gegeven hieronder:

/*Programma om de waarden van de ingang van de verdelingslijst van MBR te wijzigen*/

# include <bios.h>

/*structuur om de verdelingsingang van verdelingslijst te lezen */

struct partition
{
unsigned char bootable ; /* De actieve Byte van de Verdeling */
unsigned char start_side ; /*Beginnend Hoofd */
unsigned int start_sec_cyl ; /*combinatie van Beginnend sector en cilinderaantal */
unsigned char parttype ; /* De Byte van de Indicator van het systeem van het dossier */
unsigned char end_side ; /* Het einde van Hoofd */
unsigned int end_sec_cyl ; /* combinatie van Beginnend sector en cilinderaantal */
unsigned long part_beg ; /* Het relatieve Aantal van de Sector */
unsigned long plen ; /* De lengte van de verdeling in sectoren */
} ;

/* Structuur om MBR te lezen */

struct part
{
unsigned char master_boot[446] ; /* Ipl (de Aanvankelijke Lader van het Programma)*/
struct partition pt[4] ; /*De lijst van de verdeling*/
int lasttwo ; /* Magisch Aantal */
} ;

struct part p ;

void main()
{
unsigned int t1,t2;
clrscr();

biosdisk ( 2, 0x80, 0, 0, 1, 1, &p ) ;
display(); /* toon de informatie van de verdelingslijst */

getch();

/* Veronderstel dat wij de verdelingsinformatie van tweede verdelingsingang van verdelingslijst van MBR, met deze waarden willen wijzigen */

p.pt[1].bootable = 0x80; /*De actieve Verdeling van de Laars*/

p.pt[1].parttype = 0x7; /*Verdeling NTFS*/

p.pt[1].start_side = 0; /* Beginnend Hoofd = 0*/

p.pt[1].end_side = 31; /* Het einde van Hoofd== 31 */

p.pt[1].part_beg = 808416;/* Relative Sector = 808416 */

p.pt[1].plen = 405216; /* Totale Sectoren in Verdeling = 405216 */


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek