Programma om de parameters van al logische verdeling te lezen huidig in de schijf

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De Output van het programma zal gelijkaardig aan dit worden getoond:

Partition 1 - FAT32
Partition 2 - FAT32
Partition 3 - FAT32

Total Partitions in Disk = 3

Starting Sector Number of Partition 1 = 63
Starting Sector Number of Partition 2 = 11277693
Starting Sector Number of Partition 3 = 25623738

Commentaren op codage:

De structuur wordt diskaddrpacket gebruikt om het pakketformaat van het Adres van de Schijf te lezen, dat door de readabsolutesectorsfunctie moet worden gebruikt.

De functie All_partition_information(wordt) gebruikt om alle parameters van alle verdelingen van de verdelingsingang te vinden.

Hoewel in dit programma, hebben wij slechts het systeem getoond van het Dossier en de relatieve sectorinformatie van alle beschikbare logische verdelingen in de schijf, u kan de informatie van andere parameters van verdelingsinformatie ook drukken door de functie All_partition_information() met wat meer printf te gebruiken.

De codage van de functie is als volgt:

/*Functie om de informatie van alle logische verdelingen te vinden lezend hun verdelingsingang */

All_partition_information( unsigned long *star_sec,
unsigned *no_par,
long *sec, char *buffer,
unsigned char *report_par )
{

unsigned long fat_check;
unsigned long *sectors_part;
static long se_p;
int temp_var1,active_offset,active_pos=0,i, extended_pos=0, partloc1;
unsigned long b_sec,se;
unsigned char active_par;
long relative_sec;
long no_sectors;

if(*sec==0 || *sec==1)
se_p=0;

do{
se=*sec;

/* Lees absolute sector die door * seconde wordt gespecificeerd */

readabsolutesectors(drive_num,*sec,1,buffer);

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek