Het afvegen van gegevens de theorie van het programmeringsconcept het werken van de aandrijving van de wissers harde schijf procedure

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | grHoofdstuk – 15

Programmering voor de Wissers van Gegevens

Inleiding

Wij hebben reeds dat besproken wanneer wij om het even welk dossier van de schijf schrappen, de informatie niet volledig van de aandrijving wordt gewist maar het is duidelijk beschikbaar voor nieuwe gegevens die over het moeten worden geschreven.

Wanneer wij een aandrijving formatteren, worden al informatie van dossiers en folders van de aandrijving zoals de Ingangen van de Folder van FATs en van de Wortel tenietgedaan maar het gegevensgebied blijft onveranderd en niets van gegevensgebied van wordt de schijf gewist.

De gegevens die worden geschrapt of gebruikend het werkende systeem geformatteerd blijven op het gegevensgebied aangezien het is en met wat de inspanningen en de gegevensterugwinningssoftware van de gegevensterugwinning kan worden teruggekregen.

Daarom leidt de behoefte gegevens van een aandrijving volledig om te elimineren de eis ten aanzien van een dergelijk programma dat de gegevens van de schijf volledig tenietdoet. Voor het doen van dit is het niet voldoende de dossiers enkel om te schrappen of enkel de aandrijving te formatteren maar de gegevens over de schijf moeten door een andere gegevens worden beschreven.

De programma's die worden gebruikt om de gegevens van de schijf volledig teniet te doen zijn genoemd geworden gegevens het afvegen programma's. Deze programma's schrijven willekeurige karakters op het gegevensgebied om gegevens te beschrijven en al eerder bewaarde teniet te doen informatie over de schijf.

Wanneer de gegevens volledig unrecoverable worden

Om de gegevens teniet te doen, zou het gegevensgebied van de schijf door een andere gegevens moeten worden beschreven over het maar het probleem beëindigt niet hier. Om dingen verder te compliceren, vereist de tendens van magnetische aandrijving om gegeven te herinneren dat is beschreven dat de gegevens ook verscheidene keren door willekeurige opeenvolgingen van gegevens worden beschreven zodat het niet zelfs met de verfijnde hulpmiddelen van de gegevensterugwinning kan worden teruggekregen.

Het is zo omdat de technologieën die gegevens zelfs daarna het gebruik van sommige eenvoudige gegevenswissers kunnen terugkrijgen vandaag beschikbaar zijn.

Sommige producten van de gegevensuitwissing voeren binaire nul en binaire degenen uit die op gegevens beschrijven. Het schrijven van een reeks binaire nul en binaire degenen bereikt diepst beschrijft effect aangezien deze waarden de minimum en maximum magnetische respectievelijk waarden zijn.

Hoewel dit de theorie van een ideaal gegevens het afvegen programma is, maar over het algemeen, volstaan de gegevens over het schrijven door het willekeurige karakter van ASCII. De reden dat te zeggen is dat de terugwinning door verfijnde terugwinningshulpmiddelen en technologie niet kan worden gebruikt om de gegevens van om het even welke organisatie voor een routinegegevensterugwinning terug te krijgen omdat deze technologieën en kosten in miljoenen zelfs voor enige terugwinning zeer duur zijn. Niet alleen is dit maar ook deze technologieën beschikbaar slechts in weinig landen rond de wereld.

Wij zullen slechts de eenvoudige gegevens bespreken die de gegevens van de schijf beschrijven af te vegen. Nochtans kunt u de zelfde programma's verder wijzigen om de willekeurige karakters slechts met sommige kleine inspanningen te schrijven. De gegevens tenietgedaan door dit idee kunnen niet ook door om het even welke software van de gegevensterugwinning worden teruggekregen.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page


 

Chapter 14

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 


 

Chapter 12

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek