Programma om het gegevensgebied van gespecificeerd dossier in floppy disk af te vegen

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Probeer deze informatie om de gegevens van om het even welk dossier af te vegen dat in 1.44Mb, 3 ½ duim floppy disk, met behulp van de informatie van de wortelfolder wordt opgeslagen. Veronderstellend dat de gegevens in de floppy disk niet versplinterd zijn, veegt het daarna gegeven programma de gegevens van gespecificeerd dossier van zijn gegevensgebied af:

/*Programma om het gegevensgebied van gespecificeerd dossier in floppy disk af te vegen*/

#include<stdio.h>
#include<dos.h>

/////Structuur om 32 bytes van de Ingang van het Dossier in de Folder van de Wortel te lezen \\\\\

struct root
{
unsigned char filename[8]; /* De naamingang van het dossier van 8 Bytes*/
unsigned char extension[3]; /* Uitbreiding van Dossier van 3 Bytes */
unsigned char attribute; /* De Byte van de Attributen van het dossier */
unsigned char reserved[10]; /* Gereserveerde Bytes 10*/
unsigned int time; /* Tijd, 2 Bytes */
unsigned int date; /* Datum, 2 Bytes */
unsigned int starting_cluster;/*Beginnende Cluster van Dossier, 2 Bytes */
unsigned long file_size; /*De Grootte van het dossier in Bytes, 4 Bytes */
};

/* Dit zou moeten worden genomen om alle Ingangen van de Folder van de Wortel te lezen*/
//struct wortel entry[224];

/* Structuur om alle 16 ingangen van het Dossier in één Sector van de Folder van de Wortel te lezen*/

struct one_root_sector
{
struct root entry[16];
};

struct one_root_sector one;

void main()
{
int result, i, num_sectors,j;
char wipe_buf[512]; /* De Buffer van gegevens die om het gegevensgebied van dossier moet worden gebruikt teniet te doen */
clrscr();

result= absread(0x00, 1, 19, &one); /*Lees Absolute Sector 19 (Eerste Sector van de Folder van de Wortel)*/

if (result != 0)
{
perror("De fout in de Sector van de Lezing, duwt op om het even welke sleutel aan Uitgang...");
getch();
exit(1);
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek