Het Afvegen van gegevens het Programma en schrijft op de Oppervlakte van de Schijf na het runnen van dit programma, kunnen de Gegevens niet door om het even welke Software worden teruggekregen Alle Gegevens in Tweede Harde Schijf zullen worden verloren

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


///// Bevestig eerst te werk, dan ga\\\\\

printf("\n Het is een het Afvegen van Gegevens Programma, en schrijft op de Oppervlakte van de Schijf,");
printf("\n Na het runnen van dit programma, kunnen de Gegevens niet door om het even welke Software worden teruggekregen,");
printf("\nAlle Gegevens in Tweede Harde Schijf zullen verloren!!! zijn");
printf("\n De pers \'Y \ ' om verder te gaan, sluit anders om weg te gaan... ");

choice = getche();

switch(choice)
{
case 'y':
case 'Y':
break;

default:
exit(0);
}
gotoxy(10,15);cprintf("Het initialiseren, gelieve te wachten...");

for(i=0;i<61440;i++)
{
buffer[i]='\0';
}

gotoxy(10,15);cprintf(" ");
gotoxy(10,15);
printf("Currently Wiping Absolute Sector: ");

for(loop=0;loop<=Sectors_in_HDD2;loop=loop+120)
{
writeabsolutesectors (0x81, loop, 120, buffer);
gotoxy(44,15); printf("%ld",loop);

if(kbhit())
{
exit(0);
}
}


///// Het Bericht van de vertoning wanneer voltooid\\\\\

printf("\n\n Het afvegen van gegevens wordt nu voltooid, nu zijn Al Gegevens in Tweede Harde Schijf");
printf("\nVolledig Gewist, duw op om het even welke Sleutel aan Uitgang...");
getch();

}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek