Het ontwikkelen van meer nut voor schijven het verbergen verdeelt hoe de verdeling verborgen formaat van verdeling in verdelingslijst van De indicatorbyte van het mbr- dossiersysteem wordt

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Hoofdstuk – 16

Het ontwikkelen van meer Nut voor Schijven

Inleiding

In dit hoofdstuk dat wij, zal bespreken hoe te de informatie van de Folders van MBR te gebruiken, van DBR, van het VET en van de Wortel om hulpprogramma's te ontwikkelen die kunnen ons in het beheren van de gegevens helpen, in het optimaliseren van de opslag of kan binnen schijf het problemen oplossen taken.

Gewoonlijk, zijn deze programma's oplossing aan één of ander specifiek probleem. Sommige hulpprogramma's en hun programmering zijn besproken in dit hoofdstuk.

Verbergende Verdelingen

Over het algemeen, wordt het verdelings verbergende nut gebruikt door die gebruikers die aan dergelijk computersysteem werken dat door gebruikers wordt gebruikt. Als er vele gebruikers voor zelfde de computer zijn, kan er een grote mogelijkheid, dat zijn de gegevens van een andere gebruiker worden gelezen, kunnen worden gestolen of, worden geschrapt.

In dergelijk geval, waar de gebruiker sommige belangrijke gegevens of wat vertrouwelijke informatie in de zelfde computer heeft, kan hij bereid zijn om de verdeling te verbergen waarin hij zijn gegevens heeft zodanig dat de verdeling niet door het Werkende systeem zou moeten worden betreden, zodat niet door andere gebruiker kan worden betreden.

Wanneer de gebruiker aan het systeem wil werken, kan hij tot de verdelingsrug toegang hebben, enkel door de verdeling unhiding. Over het algemeen vinden deze soorten gebeurtenissen in de professionele instellingen plaats, waar de computers door vele studenten worden gebruikt maar de hogere studenten zijn altijd ongerust gemaakt over hun belangrijk gegevens of projectwerk. Zoals in gebrek aan kennis, kan de nieuwe student hun gegevens berokkenen of schrappen.

Hoe de verdeling verborgen wordt

De volgende lijst vertegenwoordigt het formaat van verdeling in verdelingslijst van MBR:

Compensatie

Betekenis

Grootte

Beschrijving

00H

De Byte van de Indicator van het Type van laars

1 Byte

Als de Byte 00H is, is de Verdeling Inactief en als de Byte 80H is, is de Verdeling Actief of Bootable ()

01H

Hoofd Aantal Begin van de Verdeling

1 Byte

Beginnend Hoofdaantal van de Verdeling in Hexadecimaal Systeem

02H

Sector en het Aantal van de Cilinder Begin van de Verdeling

2 Bytes

6 De beetjes van Eerste Byte maken het Beginnende Aantal van de Sector en Combinatie van het blijven 2 Beetjes (als Twee Meest significante Beetjes) plus 8 Beetjes van een andere Byte (Rust 8 meest minst Significante Beetjes van het 10-beetje Aantal) om het Beginnende Aantal van de Cilinder van de Verdeling te maken

04H

De Byte van de indicator van het Systeem van het dossier

1 Byte

De Byte van de Indicator van het Systeem van het dossier in Hexadecimaal systeem (voor volledige lijst van de bytes van de verdelingsindicator, verwijs het hoofdstuk "Logische Benadering van Schijven en OS" die vroeger in dit boek worden besproken)

05H

Leid Aantal Eind van de Verdeling

1 Byte

Het einde van Hoofdaantal van de Verdeling in Hexadecimaal Systeem

06H

Sector en het Aantal van de Cilinder Eind van de Verdeling

2 Bytes

6 De beetjes van Eerste Byte maken het Einde van het Aantal van de Sector en Combinatie van het blijven 2 Beetjes (als Twee Meest significante Beetjes) plus 8 Beetjes van een andere Byte (Rust 8 meest minst Significante Beetjes van het 10-beetje Aantal) om het Beëindigende Aantal van de Cilinder van de Verdeling te maken

08H

Het absolute aantal van de Sector Begin van de Verdeling

4 Bytes

Aantal Sectoren tussen MBR en de Eerste Sector in de Verdeling

0CH

Het absolute aantal van de Sector Eind van de Verdeling

4 Bytes

Aantal Sectoren in de Verdeling

Totaal = 16 Bytes

Bij de compensatie 04H, in elke verdelingsingang, is er een de indicatorbyte van het dossiersysteem. Deze indicatorbyte vertegenwoordigt het type van dossiersysteem van die verdeling. Als de waarde van deze byte wordt veranderd, wordt de identiteit van de verdeling veranderd.

Bijvoorbeeld, is de waarde van de byte van de verdelingsindicator voor het "12-beetje van Dos VET" 0x01. Als deze waarde wordt veranderd in 0x11, is de identiteit van dossiersysteem in de ingang van de verdelingslijst veranderd "Verborgen het 12-beetje van Dos VET" (voor volledige lijst van de bytes van de verdelingsindicator, verwijs het hoofdstuk "Logische Benadering van Schijven en OS" die vroeger in dit boek worden besproken).

De lijst gegeven volgende toont wat meer voorbeelden van de indicatorbyte van het dossiersysteem voor sommige verdelingstypes:

Het type van verdeling indicatorbyte

Beschrijving van het Systeem van het Dossier van Verdeling

0x01

HET 12-BEETJE VAN DOS VET

0x11

Verborgen het 12-beetje van Dos VET

0x04

VET HET MET 16 BITS VAN DOS (< = 32MB)

0x14

Het verborgen VET met 16 bits van Dos (< = 32MB)

0x05

Uitgebreid Dos

0x15

Verborgen Uitgebreid Dos

0x06

Dos grote (> met 16 bits 32MB)

0x16

Verborgen Dos grote (> met 16 bits 32MB)

0x07

NTFS

0x17

Verborgen NTFS

0x0B

Vensters FAT32

0x1B

Verborgen Vensters FAT32

0x0C

Vensters FAT32 (LBA)

0x1C

Verborgen Vensters FAT32 (LBA)

0x0E

Vensters FAT16 (LBA)

0x1E

Verborgen Vensters FAT16 (LBA)

0x0F

Uitgebreide vensters

0x1F

Verborgen Uitgebreide Vensters

Hier zien wij dat de overeenkomstige verborgen verdeling voor om het even welk dossiersysteem door de waarde 0x10 aan zijn byte van de systeemindicator toe te voegen wordt gevonden.

Hoewel het niet de harde en snelle regel is om de verdeling nog te verbergen werkt het zelfs voor het grootste deel van het dossiersysteem. De reden achter het is dat wanneer wij de waarde van de byte van de verdelingsindicator veranderen, de identiteit van dossiersysteem in de ingang van de verdelingslijst wordt veranderd. En het is zeer zeldzaam dat het nieuwe dossiersysteem ook door het zelfde werkende systeem wordt gesteund.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)





Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

 

Chapter 15

 
Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 

 

Appendix II

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek