Het formatteren van het fysieke formaat dat van de harde schijfaandrijving primaire secundaire logische verdelingen verdeelt dient verdelings lage niveau formatteren in het op hoog niveau

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het formatteren

Elke de opslagmiddelen moeten worden geformatteerd alvorens het kan worden gebruikt. De nut die voor het formatteren worden gebruikt gedragen zich verschillend wanneer acteren op harde schijven dan wanneer gebruikt voor floppy disks. Het formatteren van een harde schijf impliceert de volgende stappen:

Het lage Formatteren:

Dit is het daadwerkelijke het formatteren proces voor de schijf omdat het tot de fysieke structuren zoals sporen, sectoren en controleinformatie enz., over de harde schijf leidt.

Het lage niveauformaat leidt tot het fysieke formaat dat bepaalt waar het gegeven over de schijf wordt opgeslagen. Het lage formatteren is het proces om de posities van de sporen en de sectoren op de harde schijf te schetsen en de controlestructuren te schrijven die bepalen waar de sporen en de sectoren zijn.

De eerste keer dat een laag formaat op een harde schijf wordt uitgevoerd, de schotels van de schijf begint leeg en dat is de laatste tijd de schotels voor het leven van de aandrijving leeg zullen zijn, als u van de gegevenswisser of het nul-vulling nut op het niet later hebt gebruikt. Worden de nul-vulling nut gebruikt om de harde schijfschotels zoals als nieuw teniet te doen door alle gegevens te wissen over het.

Het verdelen:

Dit proces verdeelt de schijf in logische delen die verschillende harde schijfvolumes of aandrijvingsbrieven toewijzen.

Het harde aandrijving verdelen is één van de meest efficiënte methodes beschikbaar voor het organiseren van harde aandrijving. De verdelingen verstrekken een meer algemeen niveau van organisatie dan folders en dossiers. Zij bieden ook grotere veiligheid door gegevens van werkende systemen en toepassingen aan te scheiden.

De verdelingen staan u toe om gegevensdossiers te scheiden, die regelmatig van programma en werkend systeemdossiers moeten worden veiliggesteled. Het verdelen wordt een noodzaak voor de harde aandrijving als u bereid bent te laden, meer dan één werkende systemen anders in de schijf in de meeste gevallen het mogelijk is dat u uw gegevens kunt verliezen.

De eerste sector van om het even welke harde aandrijving bevat een verdelingslijst. Deze verdelingslijst heeft slechts ruimte om vier verdelingen te beschrijven. Deze worden genoemd primaire verdelingen. Één van deze primaire verdelingen kan aan een ketting van extra verdelingen richten. Elke verdeling in deze ketting wordt genoemd een logische verdeling. Wij zullen de verdelingsgrondbeginselen met logische benadering in detail, in de volgende hoofdstukken bespreken.

Formatteren het op hoog niveau:

Het bepaalt de logische structuren op de verdeling en plaatsen bij het begin van de schijf om het even welke noodzakelijke werkend systeemdossiers. Deze stap is ook een werkend systeem-vlak bevel.

Het bevel van het FORMAAT van Dos dat Com is van het FORMAAT, gedraagt zich verschillend wanneer het op een harde schijf dan wordt gebruikt wanneer het op een floppy disk wordt gebruikt. De floppy disks hebben eenvoudige, standaardmeetkunde en kunnen worden verdeeld niet, zodat is het bevel van het FORMAAT dat aan automatisch zowel laag als op hoog niveau formaat een floppy disk wordt geprogrammeerd, indien nodig maar in het geval van harde schijven, zal het FORMAAT slechts een formaat op hoog niveau doen.

Wanneer wij het lage formatteren hebben voltooid, hebben wij een schijf met sporen en sectoren maar niets geschreven op hen. Formatteren het op hoog niveau is het proces om de structuren van het dossiersysteem op de schijf te schrijven die de schijf voor het opslaan van programma's en gegevens laten worden gebruikt.

Als u Dos gebruikt, voert het bevel van het FORMAAT (dat Com van het FORMAAT) is, dit werk door dergelijke structuren zoals de lijsten van de het dossiertoewijzing van het Dos- laarsverslag en de wortelfolders aan de schijf uit te schrijven. Formatteren het op hoog niveau wordt gedaan nadat de harde schijf is verdeeld.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek