De VETTE structuur van de Lijst van de Toewijzing van het dossier

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


De Lijst van de Toewijzing van het dossier (VET)
Na DBR zijn de Lijsten van de Toewijzing van het Dossier. De Lijst van de Toewijzing van het Dossier (VET) werd voorgelegd in 1977 om gegevens op te slaan over floppy disks voor Microsoft stand-alone Schijf Basis. Het VET is gewijzigd verscheidene keren om uitbreidende behoeften aan te passen. Het werd ontwikkeld om de vereisten van een snel en flexibel systeem te vervullen om gegevens te beheren over zowel verwijderbare als vaste media.

In 1996, werd FAT32 geïntroduceerd met Windows 95 OSR2. Aangezien wij vroeger hebben besproken, steunt de Vensters 98/ME FAT32 met de grootte van harde aandrijving. Nu met deze werkende systemen wordt het Fat32- dossiersysteem algemeen gebruikt.

Het eerste VETTE het dossiersysteem van Dos (het 12-beetje van Dos 1.x) gebruikt VET systeem dat nog in gebruik vandaag voor floppy disks is. Dos 2.x voegde verplaatste steun voor harde schijven, aan VETTE ingangen met 16 bits wegens grotere volumes toe.

Rond 1987, Dos 4.0 veranderde lage sector-behandelt om parameters met 32 bits aan langsgekomen het grote probleem van de schijfsteun te gebruiken aangezien wij reeds de beperkingen van dossiersystemen hebben besproken.

Het VET houdt een kaart van de volledige oppervlakte van de schijfaandrijving dusdanig dat, welk gebied vrij is, welk gebied slecht is, dat het gebied wordt opgenomen waardoor dossier enz. Wanneer één of andere opgeslagen gegevens over de schijfoppervlakte moeten worden betreden, raadpleegt Dos het VET om de gebieden van de harde schijfoppervlakte te weten te komen die de gegevens bevat.

Het type van het te gebruiken VET wordt beslist bij Fdisk- programma tijdens de verdeling van de harde schijfaandrijving. Maar het daadwerkelijke VET wordt geschreven door het programma van het FORMAAT van Dos.

Het VET houdt geen spoor van elke en elke sector op de schijfoppervlakte het in plaats daarvan het schijfgebied in een groep sectoren genoemd "cluster" of "toewijzingseenheid" beheert (zie de Cluster die vóór, in het zelfde hoofdstuk wordt besproken).

Een cluster is de kleinste eenheid van de ruimte van de harde schijfaandrijving die Dos aan een dossier toewijst, bestaat het uit één of meerdere sectoren afhankelijk van de aandrijvingsgrootte. De clustergrootte wordt beslist en door het programma van het Dos- FORMAAT tijdens formatteren het op hoog niveau van de harde schijfaandrijving gebeslist. (Zie de "grootte van clusters" bespreking, voordien gegeven)

Eigenlijk, is het VET een index van de clusters van het volledige volume. Het VET heeft één ingang voor elke cluster. De eerste twee ingangen in een VET bevatten informatie over het VET. De derde en verdere ingangen in het VET worden toegewezen aan clusters van schijfruimte, om te beginnen met de eerste cluster beschikbaar voor gebruik door dossiers.

Omdat het VET een dergelijk belangrijk punt is, houdt Dos twee exemplaren van het VET, primair VET of FAT1 en secundair VET of FAT2 (er zijn normaal twee exemplaren, nochtans leiden vele nieuwe werkende systemen meer dan tot twee exemplaren van VET).

Elk VET bezet aangrenzende sectoren op de schijf, met het 2de VET na VET theßt onmiddellijk maakt niet het het gebruiks 2de VET van Dos om het probleem te verbeteren, in plaats daarvan wanneer het 1ste VET bijgewerkt Dos kopiëert het aan het 2de VET is, dat het 2de VET eveneens, in het proces bederft.

Dit het bijwerken wordt gedaan telkens als Dos vindt dat het 1ste en 2de VET niet aanpast. Zo, in het geval van om het even welke corruptie van het 1ste VET, zou men de reparatie onmiddellijk moeten doen door wat software van de schijfredacteur te gebruiken en het 1ste VET te vergelijken met het 2de VET. Dit zou vóór Dos- exemplaren het bedorven VET aan het tweede VET moeten worden gedaan.

Met de introductie van FAT32, zowel zijn de VETTE ingangen als de sector nummering nu met 32 bits. Dat betekent dat er nu 4.294.967.296 verschillende waarden met 32 bits die met 512 bytes per sector worden vermenigvuldigd die 2 terabytes (2.199.023.255.552 bytes) opbrengt als maximum mogelijke schijfgrootte onder FAT32 zijn.

De grootte van de folderingang voor elk dossier in VET 32 is 4 bytes om de waarde van de beginnende cluster van het dossier eerder dan de 2 bytes te bevatten nodig onder FAT16. De grotere waarde past het grotere aantal mogelijke clusters aan. 

Traditioneel, is elke folderingang een 32-byte verslag, en dit blijft het zelfde. In het midden van het folderverslag zijn er 10 bytes (bytes 12 tot 21) die Microsoft voor zijn eigen toekomstig gebruik heeft gereserveerd. Twee van die bytes worden nu gebruikt om de extra bytes aan te passen nodig om de beginnende cluster onder FAT32 te specificeren.

Aangezien wij reeds hebben besproken dat er 12 beetje is geweest, 16 beetje, en 32 beetjesversies van VET. Terwijl het 32 beetjevet veel efficiëntere opslag toestaat die 30% tot efficiënter kan zijn en gebruik van grotere harde aandrijving.

Wanneer het Systeem van het Dossier van een Werkend Systeem door een programma wordt aangehaald om de inhoud van een dossier te vinden, wordt de eerste clusterwaarde, in de folderingang voor dat dossier, gelezen en gebruikt om de VETTE ketting te vinden. De VETTE ketting is de lijst van clusters die gegevens bevatten die tot een dossier behoren.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek