Defragmentation van de fragmentatie versplinterde van de de aandrijvings ruimtetoewijzing van de computer harde schijf van het de dossierssysteem het geheugen interne extern

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


cluster 1

cluster 2

cluster 3

cluster 4

cluster 5

cluster 6

cluster 7

cluster 8

cluster 9

cluster 10

cluster 11

cluster 12

Nu veronderstel dat wij vier dossiers creëren, A, B, C en D in deze schijf indienen. Het dossier A neemt 1 cluster, neemt het dossier B 4, neemt het dossier C 2, en het dossier D neemt 3. Wij slaan hen in de vrije beschikbare ruimte op, en zij beginnen allen aangrenzend zoals aangetoond in het volgende cijfer:

A

B

B

B

B

C

C

D

D

D

 

 

 

Nadat wat tijd liet schrappen wij het dossier C en door dit te doen, de beide clusters die bij dossier C werden bezet, zijn nu vrij of unallocated. Dit verlaat de schijf kijkend als het volgende cijfer:

A

B

B

B

B

 

 

D

D

D

 

 

 

Nu, creëren wij een nieuw Dossier E- dat 3 clusters vergt. Maar aangezien er geen aangrenzende blokken op de verlaten schijf zijn die 3 lange clusters zijn, zodat moeten wij E in twee fragmenten verdelen, gebruikend een deel van de ruimte vroeger bezet door C. Nu gaat onze schijf als het daarna gegeven cijfer kijken:

 

A

B

B

B

B

E

E

D

D

D

E

 

 

Na een plak van tijdspanne, laat wij schrappen dossiers A en E en creëren dossier F- dat 5 clusters opneemt. De schijf kijkt nu als het hieronder gegeven cijfer:

F

B

B

B

B

F

F

D

D

D

F

F

Nu zien wij dat de dossierF einden die in drie fragmenten worden doorbroken. Dit type van gegevens in de schijf wordt genoemd de versplinterde gegevens. Het bovengenoemde voorbeeld is een zeer vereenvoudigd voorbeeld van fragmentatie, omdat de echte schijven duizenden dossiers en duizenden clusters hebben, zodat wordt het probleem daar overdreven. Dit geeft u het algemene idee van wat niettemin gebeurt.

Wat een defragmentationprogramma (als Microsoft's Defrag- Programma, SpeedDisk van Norton) doet moet de schijf herschikken om de dossiers terug in aangrenzende vorm te krijgen. Na het runnen van het nut van schijfdefragmentation, zullen de gegevens Defragmented over de schijf wij waarspraken over als het hieronder gegeven cijfer kijken:

 

B

B

B

B

F

F

F

F

F

D

D

D

 

Versplinterd en de gegevens Defragmented hebben heel wat belang tijdens de gegevensterugwinning, in vele gevallen.

Ben van mening dat wij twee verpletterde schijven voor de Terugwinning hebben van Gegevens, heeft men gegevens versplinterd en men was onlangs defragmented. En u moet gegevensterugwinning doen door de gegevens van de oppervlakte van zowel de schijven als informatie van het VET als van de Wortel van de dossiers te verzamelen bent beschadigd. In dergelijk type van gevallen zal het percentage van terugwinning aan defragmentation van de gegevens in de schijf evenredig zijn.

Duidelijk, zal de gegevensterugwinning van de schijf Defragmented gemakkelijk zijn en het percentage van gegevensterugwinning zal ook maar hoog zijn enerzijds, zal de gegevensterugwinning van de versplinterde schijf moeilijk zijn en tijd-neemt evenals het percentage teruggekregen gegevens zullen ook teleurstellend zijn.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek