Een dubbel woord is precies volgens zijn naam en is twee woorden. Daarom is een dubbele woordhoeveelheid 32 beetjes. Het dubbele woord kan ook in een hoog ordewoord worden verdeeld en een laag ordewoord, vier bytes, of acht knagen aan enz. Het Achthoekige systeem is gebaseerd op het binaire systeem met een 3-beetje grens.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het Dubbele Woord

Een dubbel woord is precies volgens zijn naam en is twee woorden. Daarom is een dubbele woordhoeveelheid 32 beetjes. Het dubbele woord kan ook in een hoog ordewoord worden verdeeld en een laag ordewoord, vier bytes, of acht knagen aan enz.

Op deze wijze kan het Dubbele woord allerlei verschillende gegevens vertegenwoordigen. Het kan van het volgende zijn:

 

  • Een niet ondertekend dubbel woord in de waaier van 0  to  4,294,967,295,
  • Een ondertekend dubbel woord in de waaier van -2,147,483,648  to  2,147,483,647,
  • Een het drijven puntwaarde met 32 bits
  • Of een andere gegevens die 32 beetjes of minder vereisen.

Het achthoekige Systeem van het Aantal

Het Achthoekige Systeem van het Aantal was populair in oude computersystemen maar het wordt zeer zelden vandaag gebruikt. Nochtans zullen wij ideal van Achthoekig Systeem enkel voor kennis nemen.

Het Achthoekige systeem is gebaseerd op het binaire systeem met een 3-beetje grens. Het Achthoekige gebruik van het Systeem van het Aantal baseert 8 en omvat slechts cijfers 0 door 7. Op deze wijze zou een ander cijfer tot het aantal een ongeldig achthoekig aantal maken.

De gewogen waarden voor elke positie worden als volgt getoond in de lijst:

(base)power

85

84

83

82

81

80

Value

32768

4096

512

64

8

1

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek