Binair getal aan de Achthoekige aan Binaire Eerste onderbreking van de Omzetting het binaire getal in 3-beetje secties van LSB aan MSB. En zet dan het 3-beetje binaire getal in zijn achthoekig equivalent om. Zet eerst het decimale aantal in zijn 3-beetje binair equivalent om. En combineer dan de 3-beetje secties door de ruimten te verwijderen.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Binair getal aan Achthoekige Omzetting

Om van een geheelbinair getal in achthoekig om te zetten volgen wij de volgende twee stappen:

  1. Breek eerst het binaire getal in 3-beetje secties van LSB aan MSB.
  2. En zet dan het 3-beetje binaire getal in zijn achthoekig equivalent om.

Neem een voorbeeld om het beter te begrijpen. Als wij om het even welk binair getal hebben gegeven zeg 11001011010001 om in het Achthoekige Systeem van het Aantal om te zetten, zullen wij boven twee stappen op dit aantal als volgt van toepassing zijn:

3-beetje Sectie van Binair getal

011

001

011

010

001

Gelijkwaardig aantal

3

1

3

2

1


Aldus het Achthoekige Aantal, Gelijkwaardig aan het Binaire getal 11001011010001 is 31321.

Achthoekige aan Binaire Omzetting

Om om het even welk geheel achthoekig aantal in zijn overeenkomstig binair getal om te zetten volgen wij de volgende twee stappen:

  1. Zet eerst het decimale aantal in zijn 3-beetje binair equivalent om.
  2. En combineer dan de 3-beetje secties door de ruimten te verwijderen.

Neem een voorbeeld. Als wij om het even welk achthoekig aantalgeheel 31321 (Q) om in zijn overeenkomstig binair getal hebben om te zetten, zullen wij boven twee stappen als volgt van toepassing zijn:

Gelijkwaardig aantal

3

1

3

2

1

3-beetje Sectie van Binair getal

011

001

011

010

001

Aldus het binaire equivalent voor het achthoekige aantal 31321(Q) is 011 0010 1101 0001.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek