Om een binair getal in hexadecimaal formaat om te zetten, vul eerst veelvouden Engelse vooral getal zorgen van het binaire getal ontmoete belangrijke nul op DE linkerzijde op DE meeste kant om ervoor te dat het binaire van vier beetjes bevat.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Binair getal aan Hexadecimale Omzetting

Om een binair getal in hexadecimaal formaat om te zetten, vul eerst en vooral het binaire getal met belangrijke nul op de linkerzijde op de meeste kant om ervoor te zorgen dat het binaire getal veelvouden van vier beetjes bevat. Na dat volg de volgende twee stappen:

  1. Eerst, breek het binaire getal in 4-beetje secties van LSB aan MSB.
  2. En zet dan het 4-beetje binaire getal in zijn equivalent van de Hexuitdraai om.

Neem een voorbeeld om de methode beter te begrijpen. Laat wij hebben om het even welk binair getal 100.1110.1101.0011 om in zijn overeenkomstig hexadecimaal aantal worden omgezet. Dan zullen wij boven twee stappen zoals hieronder getoond van toepassing zijn:

4-beetje binair getalsectie

0100

1110

1101

0011

Hexadecimale waarde

4

E

D

3


Aldus de hexadecimale waarde, die aan het binaire getal beantwoordt 100 1110 1101 0011 is 4ED3.

Hexadecimale aan Binaire Omzetting

Om een hexadecimaal aantal in een binair getal om te zetten volgen wij de volgende twee stappen:

  1. Eerst, zet het Hexadecimale aantal in zijn 4-beetje binair equivalent om.
  2. En combineer dan de 4-beetje secties door de ruimten te verwijderen.

Om de procedure beter te begrijpen nemen een voorbeeld van het bovengenoemde hexadecimale aantal, dat 4ED3 is en deze twee stappen als volgt op het toepast:

Hexadecimale waarde

4

E

D

3

4-beetje binair getalsectie

0100

1110

1101

0011

Aldus voor het hexadecimale aantal 4ED3, krijgen wij het overeenkomstige binaire getal

= 0100 1110 1101 0011

Dit is het verwachte antwoord.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek