Om van Hexadecimaal in Decimaal om te zetten vermenigvuldigen wij de waarde in elke positie met zijn hexuitdraaigewicht en voegen elke waarde toe. Om decimaal in hexadecimaal om te zetten, is de typische methode herhaalde afdeling door 16. Wij verdelen het decimale aantal door 16 en schrijven de rest aan de kant als minste significant cijfer.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Hexadecimale aan Decimale Omzetting

Om van Hexadecimaal in Decimaal om te zetten vermenigvuldigen wij de waarde in elke positie met zijn hexuitdraaigewicht en voegen elke waarde toe.

Neem een voorbeeld om de procedure beter te begrijpen. Veronderstel dat wij om het even welk hexadecimaal aantal 3ABE dat in zijn gelijkwaardig decimaal aantal moet worden omgezet hebben. Dan zal de procedure als volgt zijn:

3*163 + A*162 + B*161 + E*160

= 3* 4096 + 10* 256 + 11*16 + 14

= 12288 + 2560 + 176 + 14

= 15038

Aldus het gelijkwaardige decimale aantal voor het hexadecimale aantal 3ABE is 15038.

Decimaal aan Hexadecimale Omzetting

Om decimaal in hexadecimaal om te zetten, is de typische methode herhaalde afdeling door 16. Voor deze methode, verdelen wij het decimale aantal door 16 en schrijven de rest aan de kant als minste significant cijfer.

Dit proces wordt voortgezet door het quotiënt te verdelen door 16 en de rest te schrijven tot het quotiënt 0 is. Wanneer het uitvoeren van de afdeling, worden de resten die de hexuitdraai gelijkwaardig van het decimale aantal zullen vertegenwoordigen geschreven beginnend bij het minste significante (juiste) cijfer en elk nieuw cijfer wordt geschreven aan het volgende significantere cijfer (de linkerzijde) van het vorige cijfer.

Leer het met voorbeeld. Wij nemen decimaal aantal 15038 dat wij hierboven na omzetting kregen. Door dit kunnen wij de bovengenoemde omzetting ook controleren en vice versa.

Afdeling

Quotiënt

Rest

Hex Aantal

15038 / 16

939

14 (E H)

E

939 / 16

58

11 (B H)

BE

58 / 16

3

10 (A H)

ABE

3 / 16

0

3 (3 H)

03ABE


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek