Code Ongeldige) SOH van de Code NUL van ASCII de Amerikaanse Standaard ((Begin van Rubriek) STX (Begin van Tekst) ETX (Eind van Tekst) EOT (Eind van Transmissie) ENQ (Onderzoek) voor de Uitwisseling van de Informatie. De norm van de codage voor karakters, aantallen, en symbolen die het zelfde als de eerste 128 karakters van de set van tekens van ASCII is.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


ASCII Code

AfkortingscAscii betekent Amerikaanse Standaardcode voor de Uitwisseling van de Informatie. Het is een codagenorm voor karakters, aantallen, en symbolen die is het zelfde als de eerste 128 karakters van de set van tekens van ASCII maar van de resterende karakters verschilt. Deze andere karakters worden gewoonlijk genoemd de speciale karakters van ASCII van Uitgebreide karakters die door IBM zijn bepaald.

De eerste 32 karakters die codes 0 van ASCII door 1FH zijn, vormen een speciale reeks van niet-drukt karakters. Deze karakters worden genoemd de controlekarakters omdat deze karakters diverse printer en vertoningscontrolehandelingen eerder dan het tonen van symbolen uitvoeren. Deze karakters zijn in de ASCII- karakterlijst vermeld die in dit hoofdstuk wordt gegeven. Deze controlekarakters hebben volgende betekenissen:

NUL (Null):

Geen karakter. Het wordt gebruikt voor het invullen van tijd of het vullen van ruimte op de oppervlakte (zoals oppervlakte van schotel) van opslaggelegenheid waar er geen gegevens zijn. Wij zullen dit karakter gebruiken wanneer wij de programmering van voor gegevenswissers (vernietigend en niet destructief allebei) aan wipeout de unallocated ruimte zullen doen zodat de geschrapte gegevens niet door om het even wie of door om het even welk programma kunnen worden teruggekregen.

SOH (Begin van Rubriek):

Dit karakter wordt gebruikt om op het begin van rubriek te wijzen, dat adres of het leiden informatie kan bevatten.

STX (Begin van Tekst):

Dit karakter wordt gebruikt om op het begin van tekst te wijzen en op deze wijze wordt dit ook gebruikt om op het eind van de rubriek te wijzen.

ETX (Eind van Tekst):

Dit karakter wordt gebruikt om de tekst te eindigen die met STX was begonnen.

EOT (Eind van Transmissie):

Dit karakter wijst op het eind van de transmissie, die één of meerdere "tests" met hun rubrieken kan omvat hebben.

ENQ (Onderzoek):

Het is een verzoek om een reactie van een verre post. Het is een verzoek om een post om te identificeren.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek