Om tussen decimaal K (1000) en binair K (1024) onderscheid te maken, norm heeft de van IEEE (Instituut van de Elektro en Ingenieurs van de Elektronika) na de overeenkomst van het gebruiken van klein k voor een decimaal kilo en hoofdk voor een binair kilo voorgesteld maar deze overeenkomst wordt in geen geval strikt gevolgd.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Byte:

Het belangrijkste gebruik voor een byte houdt een karaktercode. Wij hebben het vroeger besproken.

Kilobyte

Technisch is een kilobyte 1024 bytes, maar het wordt vaak gebruikt los als synoniem voor 1000 bytes. In decimale systemen, betekent het kilo 1000 maar in binaire systemen is een kilo 1024 (210).

De kilobyte gewoonlijk vertegenwoordigd=wordt= door K of Kb. Om tussen decimaal K (1000) en binair K (1024) onderscheid te maken, norm heeft de van IEEE (Instituut van de Elektro en Ingenieurs van de Elektronika) na de overeenkomst van het gebruiken van klein k voor een decimaal kilo en hoofdk voor een binair kilo voorgesteld maar deze overeenkomst wordt in geen geval strikt gevolgd.


Megabyte

De megabyte wordt gebruikt om gegevensopslag van 1048576 (220) bytes te beschrijven maar wanneer het wordt gebruikt om de tarieven van de gegevensoverdracht zoals in MBps te beschrijven, verwijst het naar één miljoen bytes. De megabyte wordt gewoonlijk afgekort als M of MB.

Gigabyte

Gigabyte wordt gebruikt om de opslag van 1.073.741.824 (230) bytes te beschrijven en Één gigabyte is gelijk aan 1.024 megabytes. Gigabyte wordt gewoonlijk afgekort als G of GB.

Terabyte

Terabyte is 1.099.511.627.776 (240) bytes wat ongeveer bytes 1 triljoen is. Terabyte wordt soms beschreven als 1012 (1.000.000.000.000) bytes die precies één triljoen is.

Petabyte

Petabyte wordt beschreven als 1.125.899.906.842.624 (250) bytes. Een Petabyte is gelijk aan 1.024 terabytes.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek