Vandaag werken de meeste moderne computersystemen gebruikend binaire logica. De computer vertegenwoordigt waarden gebruikend twee voltageniveaus die aan of VAN of BIJ het gebruiken van 0 en 1 wijzen op. Bijvoorbeeld wordt het voltage 0V gewoonlijk vertegenwoordigd door logica 0 en of wordt + 3,3 V of + 5V voltage vertegenwoordigd door logica 1.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het Systeem van het binaire getal

Vandaag werken de meeste moderne computersystemen gebruikend binaire logica. De computer vertegenwoordigt waarden gebruikend twee voltageniveaus die aan of VAN of BIJ het gebruiken van 0 en 1 wijzen op. Bijvoorbeeld wordt het voltage 0V gewoonlijk vertegenwoordigd door logica 0 en of + 3,3 V of + 5V voltage vertegenwoordigd=wordt= door logica 1. Aldus met twee niveaus kunnen wij twee verschillende waarden precies vertegenwoordigen. Dit zouden om het even welke twee verschillende waarden kunnen zijn, maar door overeenkomst gebruiken wij waarden 0 en 1.

Aangezien er een correspondentie tussen de logicaniveaus die door de computer worden gebruikt en de twee cijfers die in het binaire nummeringssysteem is worden gebruikt, zou het als geen verrassing dat moeten komen de computers het binaire systeem aanwenden.

Het werk van het binair getalsysteem zoals het decimale aantalsysteem behalve het Systeem van het Binaire getal gebruikt basis 2 en omvat slechts cijfers 0 en 1 en het gebruik van een ander cijfer zou tot het aantal een ongeldig binair getal maken.

De gewogen waarden voor elke positie worden vertegenwoordigd als volgt:

(Base)power

27

26

25

24

23

22

21

20

2-1

2-2

Value

128

64

32

16

8

4

2

1

.5

.25


De volgende lijst toont de vertegenwoordiging van binair getal tegen de decimale aantallen:

Decimaal Aantal

De Vertegenwoordiging van het binaire getal

0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001

10

1010

11

1011

12

1100

13

1101

14

1110

15

1111

Gewoonlijk in het geval van decimale aantallen, zijn elke drie decimale cijfers gescheiden met een komma om grotere aantallen gemakkelijker te maken te lezen. Bijvoorbeeld, is het veel gemakkelijker om een aantal 840.349.823 te lezen dan 840349823.

Krijgend de inspiratie van het zelfde idee, is er een gelijkaardige overeenkomst voor binaire aantallen zodat het gemakkelijker kan zijn om binaire aantallen te lezen maar in het geval van binaire aantallen zullen wij een ruimte elke vier cijfers toevoegen die van het minste significante cijfer op de linkerzijde van het decimale punt beginnen.

Bijvoorbeeld als de binaire waarde 1010011001101011 is, zal het worden geschreven zoals 1010 0110 0110 1011.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek