Om om het even welk decimaal aantal in zijn binair getalsysteem om te zetten is de algemene methode het decimale aantal door 2, als de rest 0 is, aan de kant te verdelen neerschrijft 0. Als de rest 1 is, schrijf een 1 neer.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Binair getal aan Decimale aantalomzetting

Om het binaire getal in het decimale aantal om te zetten, vermenigvuldigen wij elk cijfer met zijn gewogen positie, en voegen elk samen van de gewogen waarden toe. Bijvoorbeeld, vertegenwoordigt binaire waarde 1011.0101:

1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20

= 1 * 128 + 0 * 64 + 1 * 32 + 1 * 16 + 0 * 8 + 1 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1

= 128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1

= 181

Decimaal aan de Omzetting van het Binaire getal

Om om het even welk decimaal aantal in zijn binair getalsysteem om te zetten is de algemene methode het decimale aantal door 2, als de rest 0 is, aan de kant te verdelen neerschrijft 0. Als de rest 1 is, schrijf een 1 neer.

Dit proces wordt voortgezet door het quotiënt te verdelen door 2 en de vorige rest te laten vallen tot het quotiënt 0 is. Wanneer het uitvoeren van de afdeling, worden de resten die het binaire equivalent van het decimale aantal zullen vertegenwoordigen, geschreven beginnend bij het minste significante (juiste) cijfer en elk nieuw cijfer wordt geschreven aan significanter cijfer (de linkerzijde) van het vorige cijfer.

Neem een voorbeeld. Overweeg aantal 2671. De binaire omzetting voor aantal 2671 is gegeven in de volgende lijst.

 

Afdeling

Quotiënt

Rest

Binair getal

2671 / 2

1335

1

1

1335 / 2

667

1

11

667 / 2

333

1

111

333 / 2

166

1

1111

166 / 2

83

0

0 1111

83 / 2

41

1

10 1111

41 / 2

20

1

110 1111

20 / 2

10

0

0110 1111

10 / 2

5

0

0 0110 1111

5 / 2

2

1

10 0110 1111

2 / 2

1

0

010 0110 1111

1 / 2

0

1

1010 0110 1111


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek