Nibble komt speciaal op het gebied van rente wanneer wij over de aantalsystemen spreken, (Binair getal Gecodeerde Decimaal) of BCD/en hexadecimaal (basis 16) aantallen. Een Beetje is de kleinste eenheid gegevens over een binaire computer. De Byte is de belangrijkste gegevensstructuur die door microprocessor 80x86 wordt gebruikt.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Het Beetje

Een Beetje is de kleinste eenheid gegevens over een binaire computer. Één enkel beetje kan slechts één waarde vertegenwoordigen, of 0 of 1. Als u een beetje gebruikt om Van Boole (Waar/Vals) te vertegenwoordigen de waarde die beet vertegenwoordigt dan waar of vals.

Knaag aan

Nibble komt speciaal op het gebied van rente wanneer wij over de aantalsystemen spreken, (Binair getal Gecodeerde Decimaal) of BCD/en hexadecimaal (basis 16) aantallen.

Knaag aan is een inzameling van beetjes op een 4-beetje grens. Het neemt vier beetjes om één enkele BCD of een hexadecimaal cijfer te vertegenwoordigen. Met knaag aan, kunnen wij tot 16 verschillende waarden vertegenwoordigen.

In het geval van hexadecimale aantallen, worden de waarden 0..1..2..3..4..5..6..7..8..9, A, B, C, D, E, en F vertegenwoordigd met vier beetjes. BCD gebruikt tien verschillende cijfers (0..1..2..3..4..5..6..7..8, 9) en vereisen vier beetjes.

In feite, kunnen om het even welke zestien verschillende waarden met worden vertegenwoordigd knagen aan maar hexadecimaal en de cijfers BCD zijn de primaire punten wij met enig kunnen vertegenwoordigen knagen aan. De vertegenwoordiging van het beetjeniveau van knaagt aan zal zijn als volgt:

b3

b2

b1

b0


De Byte

De Byte is de belangrijkste gegevensstructuur die door microprocessor 80x86 wordt gebruikt. Een byte bestaat uit acht beetjes en is het kleinste adresseerbare gegevensonderdeel in de microprocessor. Het Belangrijkste geheugen en I/O adressen in de computer zijn alle byteadressen en zo het kleinste punt dat individueel door een 80x86- microprocessorprogramma's kan worden betreden is een waarde met 8 bits.

Tot om het even wat toegang hebben kleiner vereist dat u de byte leest die de gegevens bevat en uit de ongewenste beetjes maskeert. Wij zullen de programmering dit in de volgende hoofdstukken doen doen.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek