Het initialiseren van Numerieke Variabelen getch () scanf () # bepaalt, wanneer veranderlijk wordt verklaard, wordt de compiler opgedragen om opslagruimte voor de variabele terzijde te leggen. Nochtans, wordt de waarde die in die ruimte, de waarde wordt opgeslagen van de variabele, niet bepaald. Het zou nul kunnen zijn, of het zou wat willekeurige "huisvuil" waarde kunnen zijn.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Initialiserende Numerieke Variabelen

Wanneer veranderlijk wordt verklaard, wordt de compiler opgedragen om opslagruimte voor de variabele terzijde te leggen. Nochtans, wordt de waarde die in die ruimte, de waarde wordt opgeslagen van de variabele, niet bepaald. Het zou nul kunnen zijn, of het zou wat willekeurige "huisvuil" waarde kunnen zijn. Alvorens een variabele te gebruiken, zou u het aan een bekende waarde altijd moeten initialiseren. Neem dit voorbeeld:

int count; /* De opslagruimte van het terzijde leggen voor telling */
count = 0; /* Opslag 0 in telling */

Deze verklaring gebruikt het gelijke teken (=), dat de taakexploitant van C is. U kunt een variabele ook initialiseren wanneer het wordt verklaard. Om dit te doen, volg de veranderlijke naam in de verklaringsverklaring met een gelijk teken en de gewenste aanvankelijke waarde:

int count = 0;
double rate = 0.01, complexity = 28.5;

Ben zorgvuldig om een variabele met een waarde buiten de toegestane waaier niet te initialiseren. Hier zijn twee voorbeelden van uit-van-waaierinitialiseringen:
int amount = 100000;
unsigned int length = -2500;

De compiler van C vangt dergelijke fouten niet. Uw programma kan compileren en verbinden, maar u kunt onverwachte resultaten krijgen wanneer het programma in werking wordt gesteld.

Neem het volgende voorbeeld om het totale aantal sectoren in een Schijf te berekenen:

// Model Programma om Sectoren in een Schijf te berekenen //

#include<stdio.h>
#define SECTOR_PER_SIDE 63
#define SIDE_PER_CYLINDER 254

void main()
{

int cylinder=0;

clrscr();
printf("Enter The No. of Cylinders in the Disk \n\n\t");
scanf("%d",&cylinder); // Krijg de waarde van de gebruiker //

printf("\n\n\t Total Number of Sectors in the disk = %ld", (long)SECTOR_PER_SIDE*SIDE_PER_CYLINDER* cylinder);
getch();
}

De output van het programma is als volgt:

Enter The No. of Cylinders in the Disk
1024
Total Number of Sectors in the disk = 16386048

In dit voorbeeld dat wij drie nieuwe te leren dingen # bepalen wordt gebruikt om symbolische constanten in het programma te gebruiken of in sommige gevallen tijd te besparen door lange woorden in kleine symbolen te bepalen hebben gezien.

Hier hebben wij het aantal sectoren per kant bepaald die 63 als SECTOR_PER_SIDE is om het programma gemakkelijk te maken te begrijpen. Het zelfde geval is waar want # SIDE_PER_CYLINDER bepaal 254, scanf () worden gebruikt om de input van de gebruiker te krijgen.

Hier nemen wij het aantal cilinders als input van de gebruiker. * wordt gebruikt om twee of meer waarde zoals aangetoond in het voorbeeld te vermenigvuldigen.

getch() de functie wordt fundamenteel één enkel karakter dat van het toetsenbord wordt ingevoerd. Door getch () te typen; hier houden wij het scherm tot zeer belangrijk tegen worden geraakt van het toetsenbord.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek